Samen buiten

We zien graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin in Hoofd­dorp waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bek­ijken. We hebben ook een avon­tu­urlijke speelplaats voor kinderen, de struintuin.

Met vele vri­jwili­igers werken we onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren we aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Steun onze verenig­ing en word lid!


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Open­ing bomen­pad op 6 juni

Op zondag 6 juni 13:30 uur ope­nen de Stru­inkids van De Heiman­shof het nieuwe span­nende bomen­pad in de Stru­in­tuin, de natu­uront­dek­tuin van De Heiman­shof. Daarna kun­nen de kinderen met een stem­pelka­art een spel­cir­cuit doen waar het nieuwe bomen­pad uit­er­aard deel van uitmaakt.

Het bomen­pad is nieuw in de Stru­in­tuin. Dit deel van de tuin is spe­ci­aal aan­gelegd om kinderen in een natu­urlijke omgev­ing te laten ont­dekken, leren en spe­len. Het nieuwe bomen­pad gaat hoog tussen de bomen door boven de beek het bos in. Het vol­doet aan de vei­lighei­d­seisen. Kinderen kun­nen bomen en vogels van dicht­bij bek­ijken. Er zijn nog enkele nieuwe ele­menten aan de Stru­in­tuin toegevoegd dit voor­jaar. Een ont­dek­plek voor kleine beestjes, een vlecht-​wigwam en evenwichtsbomen.

Kinderen die mee willen doen met het spel­cir­cuit betalen € 1,- voor de stem­pelka­art. Bij inlev­er­ing van de kaart kri­j­gen ze wat lekkers. Deel­name is tot 15.00 uur mogelijk. Daarna is het vrij spe­len in de Struintuin.

Kijk voor een film­pje over het nieuwe bomen­pad: Het bomen­pad deel 4 in De Heiman­shof — YouTube