Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.


Hieron­der staan enkele spec­i­fieke vaca­tures, maar mocht je zin hebben om gewoon een paar uurt­jes lekker bezig te zijn in een natu­urlijke omgev­ing, laat het ons dan weten!

Beschik­bare vacatures

Natu­urliefheb­bers met groene vingers die onze flora en fauna willen vertroete­len, nieuwe plan­t­jes opkweken en min­der deskundige vri­jwilligers wat kun­nen en willen leren.

Een finan­cieële duizend­poot die onze boekhoud­ing en lede­nad­min­is­tratie op orde houdt en actief in het bestuur mee­denkt over de toekomst van onze tuin en vereniging.

Een tech­nis­che man/​vrouw die ver­stand heeft van pom­pen, elek­tra, instal­laties, computer/​beamer en geluid. Jij onder­s­te­unt het bestuur met het tech­nisch beleid.

Organ­isati­etal­ent dat de twee Natu­ur­tour­fes­ti­vals in juni en augus­tus wil coördineren en een zeer ent­hou­si­ast werk­end en cre­atief fes­ti­val­team wil aansturen.

Gas­toud­ers die tussen 20 april en 1 okto­ber een aan­tal keer in het week­end bezoek­ers willen ont­van­gen en toezicht houden in onze natu­uront­dek­tuin, de Struintuin.

Meer infor­matie?

Kom langs ’s ocht­ends op werkda­gen of vanaf 21 feb­ru­ari op de maan­delijkse werkza­ter­da­gen (3e zater­dag van de maand 13.0017.00 uur).
Je vindt De Heiman­shof aan de Wieger Bruin­laan 17, 2132 AW in Hoofddorp.

Con­tact

Beheerder Franke van der Laan: 0648226490, of Marike Bos: 0646241074 of stuur haar een Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Van deze vaca­tures is ook een flyer gemaakt, deze bevat dezelfde infor­matie als dit artikel.
Down­load de flyer in pdf.