Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

vaca­ture web­site

Spreekt deze web­site je aan? Maar denk je ook dat deze voor ver­be­ter­ing vat­baar is?

Wij zoeken:

Wat wij zoeken is een vri­jwilliger die mee wil helpen de web­site up-​to-​date te houden. Weke­lijks, soms dagelijks, moeten er nieuwe berichten geplaatst wor­den. En zo aantrekke­lijk mogelijk!

Wensen:

De web­site is een joomla cms, dat betekent dat je geen spec­i­fieke web­site ken­nis nodig hebt.

Ervar­ing met een joomla web­site zou handig zijn, maar is niet noodza­ke­lijk. We hebben zelf een een­voudige han­dlei­d­ing gemaakt voor de meest voorkomende handelingen.

Enige hand­igheid met een gewone tek­stver­w­erker zoals Word is wel nodig, eve­nals wat ervar­ing met een foto­pro­gramma. Belan­grijker nog is de berei­d­heid om er wat bij te leren en je cre­ativiteit op een nieuwe manier in te zetten.

Meer infor­matie en aan­meld­ing bij Gerda, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.