Tuin­liefheb­bers

Organ­isatie : De Heimanshof/​Vrien­den van de Heimanshof
Adres : Wieger Bruin­laan 17
2132 AW HOOFDDORP
Tele­foon :
Con­tact­per­soon : Ans Rol­ing
Func­tie : vri­jwilliger­sco­or­di­na­tor
Mobiel : 0648226490
Email : Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Web­site : www​.deheiman​shof​.nl

Wij zoeken:
Tuin­liefheb­bers die mee willen helpen de heem­tuin te beheren en/​of ander­szins in de verenig­ing actief worden(m/v)
Omschri­jv­ing
De Vrien­denkring van de Heiman­shof is een organ­isatie die tbv natu­ure­d­u­catie heem­tuin De Heiman­shof van 1.7 ha inricht en beheert en die in de hele Haar­lem­mer­meer ecol­o­gisch hoog­waardig groen en natu­uron­twik­kel­ing stim­uleert.
Het is een vri­jwilliger­sor­gan­isatie o.l.v. een deskundige beheerder, die veel over de natuur weet en veel ken­nis doorgeeft aan een ieder die daar belang­stelling voor heeft.
Werkza­amhe­den
HOOFD­DORP
In de heem­tuin wordt elke werkdag van half 9 tot half 1, op woens­dag tot 17.00 uur en op de 3e zater­dag­mid­dag van de maand gew­erkt. Er is een grote vari­atie aan werkza­amhe­den voor elk wat wils, van spit­ten tot zaden verza­me­len en foto’s maken.
Ook wor­den er jaar­rond buiten deze tij­den natu­ur­pro­jecten buiten de heem­tuin uit­gevo­erd, zoals het bouwen van nestkas­ten en insecten­ho­tels, ringslan­gen broed­hopen, het aan­leggen en beheren van natu­ur­wan­del­paden, bloe­men– en bol­len­velden en natuurspeelplaatsen.
Wensen
Belang­stelling voor de natuur
Bij­zon­der­he­den
De werkza­amhe­den zijn gevarieerd en er zijn volop mogelijkhe­den voor een ieder die belang­stelling voor de natuur heeft.

Gewen­ste dagde­len

ma

di

wo

do

vr

za

zo

ocht­end

X

X

X

X

X

-

-

mid­dag

-

-

X

-

-

X

-

avond

-

-

-

-

-

-

-

Mogelijke werk­ti­j­den
Elke werkdag van 08:30 tot 12:30, woens­dag de hele dag en de 3e zater­dag­mid­dag van de maand