De grote akker grenst aan het stinzenplantenbos en de slangenmuur en de kleine akker ligt onder aan de kalkheuvel.

Fysieke kenmerken

Een akker is een afgeperkt stuk bouwland dat elk jaar gespit wordt.
Spitten is bedoeld om een pionier situatie te creëren, waarbij de planten die concurreren met voedingsgewassen verstoord zijn.

Het bwerken van akkers is een oud gebruik; de oorsprong van de landbouw ligt naar schatting zo’n 10.000 jaar terug.

Wat willen we laten zien

Er zijn 4 redenen waarom we akkers als biotoop hebben:
- We willen de 100 of meer ( vaak zeldzame) akkerkruiden laten zien die gedijen in dit milieu en die in de opengeploegde en bespoten akkers van tegenwoordig verdreven zijn;
- We willen de gewone akkergewassen zoals rogge, tarwe, gerst en hacver laten zien die velen tegenwoordig niet meer ( her) kennen
- We proberen de reeks van meest primitieve tot meest opgefokte granen telen om een idee te geven was 10.000 jaar geschiedenis betekend heeft;
- We willen het verschil tussen zomer enm winter gewassen (met name granen) laten zien en welke akkerkruiden daarbij gedijen.

Belangrijkste soorten/samenhang

Op de grote akker worden elk jaar graansoorten ingezaaid waaronder hele oude soorten zoals Chevalier gerst, Pauwen gerst, Emmerkoorn en EénkoornEenkoorn. Op de akker kunt u de ontwikkeling zien van de oudste graansoorten tot de modernste. In oktober/november worden de wintergranen gezaaid en in april de zomergranen.

Andere graansoorten zijn: pauwengerst, Chevaliergerst, 6-rijige gerst, 3-rijige gerst, zomergerst, wintergerst, zwarte Turkse gerst, speltsoorten (gewone, gele en bruine spelt), Belgische dravik, rogge, winterrogge. We hebben een hele verzameling van – deels heel zeldzame – graansoorten in potten in de Kijkdoos

Op de kleine akker ziet u onder meer boekweit, bonensoorten, vlas (linnen), tabak, huttentut, quinoa en (vezel)hennep.

Akkerkruiden

Op en rond de akkers staan veel akkerkruiden. Het zijn soorten die zich gespecialiseerd hebben in snelle groei op kale grond. Ze groeien spontaan tussen en langs de gewassen en zijn ecologisch van groot belang voor insecten en bestrijding van ziekten.
Voorbeelden zijn de korenbloem, bolderik, gele ganzenbloem, klaproos.
De bolderik is was in de middeleeuwen een lastig kruid omdat die giftig zaad levert die niet tussen de graankorreloogst mag komen, met een zaadkorrel die moeilijk te scheiden was van granen.

De granen zijn lekkernijen voor diverse diersoorten. Denk daarbij aan de veld- en spitsmuizen, houtduiven (vandaar soms de netten), eksters, puttertjes en slakken (akkerslakje en klein haarslakje). Ook een schimmel als graanroest manifesteert zich op de akker.

Toptijd

In de zomermaanden (juni t/m augustus) komen de meeste gewassen en akkerkruiden tot wasdom en zijn de akkers een lust voor onze zintuigen.

Beheer

In maart/april worden de zomergranen gezaaid op rijen en in juli/augustus geoogst.

De wintergranen worden in oktober tot half december ingezaaid en in september geoogst.

De akkerkruiden worden in juli/augustus geoogst en de bolderik ook in september. Een deel van de zaden blijft in de heemtuin en de rest wordt elders in de gemeente Haarlemmermeer uitgezaaid.

Daarna worden de akkers omgespit om ruimte te maken voor bomen en struiken voor de boomweggeefdagen in maart.

Gewassen op de grote akker:

Chevalier gerst, Emmerkoorn en EénkoornEenkoorn, pauwengerst, 6-rijige gerst, 3-rijige gerst, zomergerst, wintergerst, zwarte Turkse gerst, speltsoorten (gewone, gele en bruine spelt), Belgische dravik, rogge, winterrogge.

Gewassen op de kleine akker:

onder meer boekweit, bonensoorten, vlas (linnen), tabak, huttentut, quinoa en (vezel)hennep.

Akkerkruiden:

korenbloem, bolderik, gele ganzenbloem, klaproos

vogels

houtduiven, eksters, puttertjes

muizen

veld- en spitsmuizen

slakken

akkerslakje en klein haarslakje

schimmel

graanroest

Wat je tegen kan komen:


gerst


rogge


boekweit


vlas in bloei


beemdkroon


dagkoekoeksbloem


ijle dravik


bloemknop-klaproos

Getekende plaatjes zijn met toestemming ontleend aan de soortenbank.
Meer over o.a. deze planten vind je op www.soortenbank.nl/zoeken.php?zoekmodus=eenvoudig
Vul de naam in en je komt bij een plaatje waarop je moet klikken.