De beek stroomt van de oosthoek van De Heimanshof tot aan het bosmeertje bij de Struintuin.

Fysieke kenmerken

De beek was tot het jaar 2000 een doodlopende, stinkende sloot vol met rottende bladeren. Toen we het bosplantsoen van de gemeente in beheer kregen, besloten we van de sloot een nieuwe beekbiotoop te maken.
De sloot hebben we slingerend omgegraven en van zand en leem op de bodem voorzien.
Van het bosmeertje (het domein van de ijsvogel) tot het bruggetje is het nu een Limburgse beek met een bronnetjesbos en van de brug tot de waterval een beek uit de Achterhoek.

Soorten/samenhang

Planten zoals fonteinkruid en waterviolier groeien in de luwte van de stroming, achter stenen en boomwortels.

Aan de oever treft u onder meer de hangende zegge, fijne zegge, paarbladig en verspreidbladig goudveil, beekpunge en gele lis aan. Ook voelen insecten zoals de eendagsvliegen, houtpantserjuffers en oeverlibellen zich hier thuis.

Op het water zijn bij warm weer de schaatsenrijders actief.

In deze bomenrijke omgeving zijn het hele jaar door vele soorten vogels te zien en te horen.
De meest bijzondere bewoner is de ijsvogel die in de kleiwand bij het bosmeertje nestelt. Hij heeft soms wel drie keer per jaar een nest jongen. Hij is regelmatig te zien (en nog vaker te horen) als hij jaagt op de vele stekelbaarsjes en salamanders in de beek.

Toptijd

Het geluid van stromend water maakt de beek het hele jaar door de moeite waard.
De kleurrijkste periode is het late voorjaar, als het jonge blad het zonlicht tempert terwijl de belangrijkste plantensoorten bloeien.

Planten in de luwte van de stroming

Fonteinkruid, waterviolier

Planten aan de oever

Hangende zegge, fijne zegge, paarbladig en verspreidbladig goudveil, beekpunge en gele lis.

Insecten

Schaatsenrijders

Vogels

De meest bijzondere bewoner is de ijsvogel

Stroming in de beek

De beek heeft helder water omdat hij kunstmatig in beweging gebracht wordt door een pomp die het water rondpompt over een ‘waterval’.
Daardoor kunnen de bladeren goed verteren. Bij dit proces spelen mosselkreeftjes (Ostracoda) een belangrijk rol.

Zuurstof

Op twee plekken wordt zuurstof ingebracht: bij de waterval en bij de sproeikop boven de takkenhoop.

Te weinig regen

De beek valt in de zomer droog omdat er te weinig regen valt.

Zuivering van het water uit de bron

Het water vullen we aan uit een 30 meter diepe bron. In dat zuurstofloze water lost ijzer op. Als dit ijzerhoudende grondwater in contact komt met zuurstof, ontstaat ijzerhydroxine (ijzeroer). Dit slaat neer op de bodem, waardoor het water een roodbruine kleur krijgt.
Door het water over de takkenhoop te leiden, slaat de ijzeroer neer op de takken en stroomt er helder en schoon water in de beek.

Wat je tegen kan komen:


ijsvogel


eenbloemig parelgras


hangende zegge


hangende zegge


kleefkruid


Verspreidbladig goudveil


Paarbladig goudveil


gele-dovenetel

Getekende plaatjes zijn met toestemming ontleend aan de soortenbank.
Meer over o.a. deze planten vind je op www.soortenbank.nl/zoeken.php?zoekmodus=eenvoudig
Vul de naam in en je komt bij een plaatje waarop je moet klikken.