Het bronnetjesbos ligt bij de brug over de beek naar het bos. Aan uw rechterhand ligt de takkenhoop waarop het water ontijzerd wordt. (zie beschrijving beek)

Fysieke kenmerken

De bodem is hier nat en kalkrijk en veen- en kleihoudend. Het water stroomt hier dankzij de pomp en is daardoor koud en zuurstofrijk.

Soorten/Samenhang

De belangrijkste soorten zijn hier paarbladig goudveil, slanke sleutelbloem, bosereprijs en hangende zegge. Tevens voelen veel blad- en levermossen zich thuis in de natte omstandigheden. Ook de essen horen echt in dit milieu thuis. Omdat het hier vrij donker is, komt u hier niet veel insecten tegen. In de beek zelf komen salamanders, kikkers en stekelbaarsjes voor. De ijsvogel jaagt op die stekelbaarsjes.

Toptijd

Het geluid van stromend water maakt dit bosgedeelte het hele jaar door de moeite waard. De kleurrijkste periode is het late voorjaar, als het jonge blad het zonlicht tempert terwijl de belangrijkste plantensoorten bloeien.

Beheer

Om de zoveel jaar worden bomen gekapt om voor voldoende lichtinval te zorgen. Verder wordt er veel daslook gewied.

>Planten:

paarbladig goudveil, slanke sleutelbloem, bosereprijs en hangende zegge

Bomen:

vooral essen

Waterdieren

Groene kikker, watersalamander, ijsvogel

Slakken

Grote wegslak, bruine blinkslak, gewone tuinslak, duinslak, glanzende agaathoren, slanke agaathoren, boerenknoopje, grote karthuizerslak, ammonshorentje, kelderglansslak, slanke barnsteenslak, dwergpuntje, haarslak, geribde jachthorenslak, fraaie jachthorenslak

Insecten

Schrijvertje, Rode kamperfoelie mineervlieg

meer...

Paddenstoelen

Inktvlekkenzwam

meer...

Korstmossen

Vliegenstrontjesmos

meer...

Algen

Eencellige groenalg

meer...

Wat je tegen kan komen:


schijnaardbei Indische aardbei


ijsvogel


daslook


groene kikvors


hangende zegge

Getekende plaatjes zijn met toestemming ontleend aan de soortenbank.
Meer over o.a. deze planten vind je op www.soortenbank.nl/zoeken.php?zoekmodus=eenvoudig
Vul de naam in en je komt bij een plaatje waarop je moet klikken.