De Heimanshof kent twee typen gehooid hellinggrasland: kalkrijk en kalkarm.

Kalkrijk gehooid hellinggrasland

Het kalkrijke gehooide hellinggrasland vindt u op drie plaatsen:
- als verhoging bovenaan de plas, tussen de drie knotwilgen en de akker;
- op de kalkheuvel
- op de heuvel met de Egelantier.

Fysieke kenmerken

Kalkgrasland heeft een droge, voedselarme, kalkrijke bodem. Het grondwater zit diep en speelt voor de plantengroei nauwelijks een rol. Kalkgrasland komt voor op zonnige standplaatsen zoals zuidhellingen. Kalkgraslanden hebben een lage plantengroei, maar grote soortenrijkdom. Ze staan bekend om hun zeldzame soorten waaronder orchideeën en gentianen.

Belangrijkste soorten/ samenhang

Kenmerkende soorten zijn onder andere beemdkroon, duifkruid, grote centaurie en glanshaver.
Door de grote bloemenrijkdom trekken kalkgraslanden bijzonder veel insecten aan zoals dagvlinders waaronder blauwtjes, parelmoervlinders en zandoogjes, maar ook kevers en sprinkhanen. Deze lokken op hun beurt predatoren zoals spinnen, kleine zoogdieren en reptielen.

Bomen en struiken

De groei van bomen en struiken wordt tegengegaan om het open karakter te behouden. Desondanks zijn er een paar struiken gespaard omdat er in een grasland van nature struiken aanwezig zijn die door vraat vaak worden gesnoeid.

Toptijd

De meest fotogenieke tijd zijn de maanden mei tot en met augustus.

Beheer

In De Heimanshof wordt ieder najaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor treedt verschraling en daarmee verhoging van de soortenrijkdom op.
Opslag van bomen en struiken wordt verwijderd om zo het open karakter te behouden.
Enkele verspreide struiken worden toegelaten en worden gesnoeid als ze te groot worden.

Kalkarm gehooid hellinggrasland

Het kalkarme hellinggrasland vindt u bij het rivierduin.

Samenstelling

Het bestaat vooral uit grof rivierzand. De randen bestaan uit kalkarme rivierklei.
Op het zandige gedeelte zit het grondwater diep en is er sprake van een droge, zonnige standplaats.

Bekende soorten zijn wit vetkruid, brede ereprijs, wilde marjolein en teunisbloem. Ook hier zijn veel insecten en soorten dagvlinders. Op het kleiige gedeelte aan de rand zijn de omstandigheden vochtiger en voedselijker. Een bekende soort daar is de grote bevernel.

kalkrijk:

planten: beemdkroon, duifkruid, grote centaurie en glanshaver

insecten: blauwtjes, parelmoervlinders en zandoogjes (vlinders), kevers en sprinkhanen

kalkarm:

planten: wit vetkruid, brede ereprijs, wilde marjolein en teunisbloem

op het kleiige gedeelte: grote bevernel

Wat je tegen zal komen:


beemdkroon met hommel


duifkruid


gele halvemaanzwever


geel zonneroosje


knop geel zonneroosje


kruisbladwalstro


madelief


meidoorn

Getekende plaatjes zijn met toestemming ontleend aan de soortenbank.
Meer over o.a. deze planten vind je op www.soortenbank.nl/zoeken.php?zoekmodus=eenvoudig
Vul de naam in en je komt bij een plaatje waarop je moet klikken.