Indeling

Op de plattegrond ziet u waar de muren in de tuin zich bevinden. Er zijn vijf muren:
1. Slangenmuur
2. Muur van Jack Vonk
3. Muur voorbeeldtuintje
4. Natuurmuren van de struintuin
5. Rivierduinmuur

Fysieke kenmerken

De standplaats is meest zonnig en droog. De muren worden daardoor snel warm. De condities zijn kalkrijk. Hierdoor komen er bijzondere plant- en diersoorten voor die je elders in de tuin niet aantreft.

Toptijd

De muren zijn het hele jaar door een mooi structuurelement in de tuin. Het meest interessant is misschien de periode april tot september. In het voorjaar bloeien de meeste planten, terwijl in de zomer veel insecten afkomen op de droge, zonnige omstandigheden.

Beheer

Het onderhoud is minimaal. Alleen als de stenen loslaten doordat de mortel verweert, is het nodig om de muur (deels) opnieuw te bouwen. Ongewenste soorten worden gewied.

De slangenmuur

De belangrijkste muur en de oudste muur in de tuin is de slangenmuur. De muur heet zo vanwege de kronkelvorm. Hij bestaat uit kloostermoppen die zijn gemetseld met verwerende kalkmortel. De voorkant van de muur krijgt veel zon, de achterkant nauwelijks. Hierdoor staan de meest bijzondere soorten aan de voorkant.

U vindt hier vingerhelmbloem, gele helmbloem, muurleeuwebek, muurbloem, maasraket, klein glaskruid, stinkende gouwe, plat beemdgras, stijf hardgras, handjesgras en wimperparelgras. De steenhommel vindt hier gelegenheid om een nest te bouwen. Daarnaast kunt u jagers als de zebraspringspin bewonderen.

De muur van Jack Vonk

Jack Vonk was één van de oprichtsters van De Heimanshof. Bij haar overlijden in 2004 is de natuurmuur uit haar tuin in De Heimanshof weer opgebouwd. Ton Engelman heeft het gedenkplaatje gemaakt. Zo heeft de bevlogen Jack Vonk voor altijd een plekje in de tuin!

De muur bestaat uit twee rijen kloostermoppen, waartussen de holte is opgevuld met aarde. Zo ontstaat een goede vochthuishouding.
Ook de schaduwrijke standplaats draagt bij aan een goede vochthuishouding.

Op deze muur groeien blaasvaren, steenbreekvaren, tongvaren, eikvaren, wilde marjolein, klein glaskruid, huislook, tripmadam, roomse kervel.

De muur van de Voorbeeldtuin

De muur bestaat uit gestapelde stenen met verwerend cement en daarbij een minimale hoeveelheid aarde. De standplaats is zonnig en droog.

Planten die hier voorkomen zijn vreemde ereprijs, prachtanjer, kantig hertshooi, paardenhoefklaver, zwarte toorts, beemdooievaarsbek, betonie, kleine ratelaar, echte gamander, stinkend nieskruid, tongvaren en zwartblauwe rapunzel.

De natuurmuren van de Struintuin

Deze muren bestaan uit gebroken puin, natuurstenen, afgedekt met een dun laagje compost. Ze vormen een mooie omheining van de Struintuin en verfraaien het hek aan de westkant. Ze zijn met zo’n 75 meter de langste muur in de tuin. Op deze muren groeit vooral tongvaren, stijve naaldvaren, muurleeuwebek en muurhavikskruid.

De rivierduinmuur

Deze muur is opgebouwd uit gehalveerde stoeptegels met een laagje aarde er tussen. De muur ligt in de schaduw en in de vochtige omstandigheden voelen de steenbreekvaren en muurvaren zich thuis.

Wat je tegen kan komen:


muurleeuwebek


muurleeuwebek


wijngaardslak bij muurleeuwebek


muurbloem


klein glaskruid


steenbreekvaren


kruisbladwalstro


muurhavikskruid


stinkende_gauwe


wit vetkruid

Getekende plaatjes zijn met toestemming ontleend aan de soortenbank.
Meer over o.a. deze planten vind je op www.soortenbank.nl/zoeken.php?zoekmodus=eenvoudig
Vul de naam in en je komt bij een plaatje waarop je moet klikken.