De veenbak ligt naast de zoute bak.

Fysieke kenmerken

In een oude, koude kweekbak is in 2007 een ecologisch experiment opgezet. De bak van 15 x 3 m is uitgegraven en van vijver-folie voorzien. Daarin zijn leem, veen en zand aangebracht die in elkaar overvloeien. Het hoogste punt is hoogveen (gevoelig voor grond- en leidingwater). Verder is het een mozaïek van droge plekken met een vochtig grasland van laagveen en van plekken die het hele jaar onder water staan en nat gehouden worden.

Planten

Aan de zuidkant heeft zich een pitrusmoeras ontwikkeld, tegenover een vochtig grasland met grote ereprijs, scherpe boterbloem, gewone paardenbloem, smalle weegbree, ruikgras en veldzuring. Het hoogveen wordt gekenmerkt door een aantal veenmossen (Sphagnum), dat veel regenwater kan opslaan. Over de veenmossen kruipen de stengels van de cranberry of grote vossenbes.
In het aansluitende laagveen vallen in de zomer de witte pluizen (vruchten) van het wollegras op. Aan de rand groeien, echte koekoeksbloem, dopheide, struikheide, tormentil, pijpenstrootje, pluimzegge, zeegroene zegge, dubbelloof en heermoes. Veel mossen bedekken de bodem tussen de hogere planten in de lage delen.
De aanwezigheid van de bremstruiken is een indicator voor een droge heide. De wortels van heideplanten hebben een symbiose met een speciale schimmel, zgn. ericoïde mycorrhiza, waarmee ze wederzijds essentiële voedingsstoffen uitwisselen. Brem, russen, zeggen en veenpluis hebben dit soort behulpzame schimmels niet.

Bomen

Er is een opslag van zomereik, ruwe berk, zwarte els, geoorde wilg, en kruipwilg,

Dieren

De bestuivers van de bloemen van de cranberry, heidesoorten en vetplanten zijn vooral honingbijen. Af en toe bezoeken enkele vliegensoorten de bloemen van andere planten.
In de bloeiwijzen van de pitrus vallen de witte zakjes van de bieskokermot op, die van de ruszaden leeft.
Een andere zaadspecialist is de bremzaadkever in de zaden van brem.
Voor andere specifieke insecten van hoogveen- en laagveen planten is het oppervlak van de bak te klein.
In het hoogveen bouwt de gewone wesp nagenoeg ieder jaar een nest.

Toptijd

In het laagveen verzorgt het wollegras samen met enkele zeggensoorten de aftrap van de bloeiperiode in het late voorjaar.
Eind mei begint de bloei van de cranberry met kleine, roodwitte bloemen. Die vallen minder op dan de licht- tot donkerrood gekleurde vruchten in de herfst.
Vanaf mei zijn de gele bloemen van de twee bremstruiken te zien.
Pas later bloeien tormentil en de heide-soorten.

Beheer

Het laagveen wordt regelmatig van leidingwater voorzien.

hoogveen

wordt gekenmerkt door een aantal veenmossen (Sphagnum). Over de veenmossen kruipen de stengels van de cranberry of grote vossenbes

laagveen

in de zomer: wollegras, zeggensoorten. Later: cranberry. Voorjaar: bloei van de bremstruiken.

Aan de rand

echte koekoeksbloem, dopheide, struikheide, tormentil, pijpenstrootje, pluimzegge, zeegroene zegge, dubbelloof en heermoes. Veel mossen bedekken de bodem tussen de hogere planten in de lage delen.

Bomen

Er is een opslag van zomereik, ruwe berk, zwarte els, geoorde wilg, en kruipwilg

Insecten

meer...

Wat je tegen kan komen:


gewone brem


veenpluis


veenpluis


zaad_paardenbloem


veenmos


cranberry

Getekende plaatjes zijn met toestemming ontleend aan de soortenbank.
Meer over o.a. deze planten vind je op www.soortenbank.nl/zoeken.php?zoekmodus=eenvoudig
Vul de naam in en je komt bij een plaatje waarop je moet klikken.