Het seizoen gaat weer beginnen

op .

Beste bezoeker,

Hier­bij treft u de aankondig­ing aan dat De Heiman­shof tot 1 okto­ber ook weer in het week­end geopend zal zijn. Dat vieren we met een open­ings­feest in de stru­in­tuin op woens­dag 11 april 15 uur met een activiteit­en­pro­gramma voor kinderen en oud­ers.

Het pers­bericht kunt u hier vin­den of via onze web­site via menu → ser­vice → down­load → in de heiman­shof → pers­bericht week­end open­ing 2018.

Met vrien­delijke groet,

Franke van der Laan

Beheerder Heiman­shof