Work­shop Botanisch Tekenen

op .

Op dins­dag 5 feb­ru­ari starten we met de tweedaagse work­shop Botanisch teke­nen. In deze cur­sus leren cur­sis­ten onder deskundige begelei­d­ing een plant, struik of boom goed bestud­eren en in detail teke­nen. De tweede cur­susavond is op 19 feb­ru­ari. Beide avon­den zijn in de Kijk­doos en starten om 19.30 uur. Deel­name voor leden van De Heiman­shof is gratis en voor niet-​leden kost het € 7,50.

Voor aan­melden en meer infor­matie kan men terecht bij cur­suslei­der Diederik Smilde, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. tele­foon 0621509777

Goed bericht: er is heel veel animo voor. Helaas betekent het dat de work­shop al is vol­ge­boekt, aan­meld­ing is niet langer mogelijk.

Sinds vorig jaar staan er edu­catieve naam­bor­d­jes in De Heiman­shof, met vaak naast de tekst een kleine botanis­che teken­ing. De teken­ing op het naam­bor­dje helpt de voor­bi­j­gangers om de bedoelde plant terug te vin­den. Bij weelderige planten­groei, of na de bloei, is dat lastig. Een goede botanis­che teken­ing helpt dan vaak nog beter dan een foto. De com­bi­natie van tekst en beeld is trouwens niet alleen voor leken bedoeld. Ook voor ervaren botanis­ten is het een fijn geheugensteuntje.

Doel van de work­shop is mensen op een andere manier naar planten, stru­iken en bomen te laten kijken en ent­hou­si­ast te maken om zelf aan de slag te gaan met teke­nen, of De Heiman­shof te helpen het aan­tal naam­bor­d­jes met teken­ing in de tuin uit te breiden.