Spi­j­be­len voor het klimaat!

op .

Don­derdag 7 feb­ru­ari is de grote Ned­er­landse protest­tocht van jon­geren voor het kli­maat op het Malieveld in Den Haag vanaf 10.30 uur. De route wordt nog bek­end gemaakt, check op https://​youth​for​cli​mate​.nl/ Je kunt daar ook een mooie flyer down­loaden om uit te delen en meer mensen te werven.

De Green­Teens van De Heiman­shof ste­unen deze actie om aan­dacht te vra­gen voor hun toekomst. Zij hebben hun bor­den alvast gemaakt! Er zijn ook opna­men gemaakt door RTV Noord-​Holland en uit­ge­zon­den. De link is: https://​www​.nhnieuws​.nl/​n​i​e​u​w​s​/​239749​/​h​o​o​f​d​d​o​r​p​s​e​-​j​o​n​g​e​r​e​n​-​m​a​k​e​n​-​z​i​c​h​-​o​p​-​v​o​o​r​-​k​l​i​m​a​a​t​d​e​m​o​n​s​t​r​a​t​i​e

Voor meer infor­matie: Email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.