Natu­ur­fes­ti­val: Natu­urlijk Spelen!

op .

Klik op afbeeld­ing om te vergroten

We komen weer in de sfeer van ons jaar­lijkse natu­ur­fes­tiva! En er is dit 40-​jarig jubileum­jaar weer veel te beleven voor jong en oud. De thema’s zijn: Natu­urlijk Spe­len! Natu­urlijk ont­dekken! en Natu­urlijk Geni­eten! Er zijn rondlei­din­gen, speur­tochten, een bijen­work­shop, knut­sel– en bouwac­tiviteiten voor kinderen, verkoop van plan­t­jes en nog vele andere activiteiten. Het open­ingsweek­end op 30 en 31 mei. Dan zullen ook de nieuwe infor­matiebor­den in de tuin feestelijk wor­den onthuld. Toe­gang is gratis.

De Heiman­shof wil met de Natu­ur­fes­ti­val­tour méér mensen mee laten geni­eten van de pracht van de heem­tuin. Van de vele ver­schil­lende land­schap­jes zoals een mergel­heuvel, duinge­bied, akkers, grasland en bossen en de dieren die zich daar thuis voe­len. De kassen met tro­pis­che planten en vis­sen uit de Haar­lem­mer­meer, de klooster-​kruidentuin met fruit­boom­gaard, de bijen­stal en de Stru­in­tuin voor kinderen. De Heiman­shof wil bezoek­ers inspir­eren om zelf in hun eigen tuin, wijk of buurt actief met de natuur aan de slag te gaan én ervan te geni­eten!

30 en 31 mei Natu­urlijk Spe­len!
Het hele week­end kun­nen bezoek­ers van de tuin geni­eten via een rondlei­d­ing of eigen ont­dekkingstocht door de tuin en de kas met zijn (sub)tropische planten en de onder­wa­teront­dek­w­ereld met beestjes uit de Haar­lem­mer­meer. In de Stru­in­tuin kun­nen kinderen knut­se­len en spe­len. Er zijn stek­jes van wilde planten te koop. Ook de leemoven gaat aan om pizza’s te bakken.
Zondag 31 mei zijn er veel extra activiteiten gericht op ‘Spe­len in en met de natuur’. Jong en oud kan deel­ne­men aan een cir­cuit door de tuin. Onder­weg komen ze langs diverse opdrachten. Een quiz: Wie hoort er niet in dit rijtje thuis? Een speur­spel: Zie jij ze vliegen? Ze leren werken met een kom­pas om zich te kun­nen red­den in de natuur. Bij de vijver gaan we samen muziek maken met een ‘fluitje van een cent’. In de kruiden­tuin kan je proeven en ruiken. En op de akker is de uitdag­ing om je han­den in een voelkast te stop­pen. Bij iedere opdracht kun je een onderdeel van een schat ver­di­enen. Op het knut­selplein kan je daar een mooie natu­urschat van maken. Ook scout­ing Paula Geerts uit Hoofd­dorp is aan­wezig en organ­iseert natu­ur­spe­len met de bezoekers.

Pro­gramma volgt nog!