Pro­gramma natu­ur­fes­ti­val 27 en 28 juni

op .

PRO­GRAMMA ZATER­DAG 27 juni
Onderdeel Tijd­stip Locatie
Rondlei­din­gen : Natu­urlijk ont­dekken (algemeen) 13.0017.00 Start Kijk­doos
Samen­hang in de natuur, flora/​fauna Sym­biose van twee lev­ensvor­men /​biotopen
Met bor­d­jes in vorm zon­nebloem : Ontdek……..
13.0017.00 Diverse plekken Heimanshof
Work­shop bijen en hon­ing slingeren 14.0016.30 Bijen­stal
Kaarsen maken van bijenwas 14.0016.00 Bijen­stal
Spe­len in de Struintuin Door­lopend Stru­in­tuin
Insecten­ho­tels bouwen Door­lopend Stru­in­tuin
Pizza bakken in leemoven Door­lopend Stru­in­tuin
Plan­t­jes kopen in de kweekhoek Door­lopend Kweekhoek
Ont­dek de Onderwaterwereld Door­lopend Kas
Blotevoeten­pad Door­lopend Voor NMCX

PRO­GRAMMA Zondag 28 juni
Onderdeel Tijd­stip Locatie
Rondlei­din­gen : Natu­urlijk ontdekken 13.0017.00 Start Kijk­doos
Samen­hang in de natuur, flora/​fauna
Sym­biose van twee lev­ensvor­men /​biotopen
Met bor­d­jes : Ont­dek…….. (vorm van zonnebloem)
13.0017.00 Diverse plekken in de Heiman­shof
laten zien
Hoe oud is die boom? Meten is weten! 13.0017.00 Op een plek in De Heiman­shof, nog nader te bepalen
Biotopen – grond­soorten – planten
Ont­dekken wat er van grond­soorten wordt gemaakt.
Doorzichtige bakken met grond­soorten: Voe­len en zien.
Zand-​glas /​veen-​turf /​klei /​loss/​leem
Door­lopend Bij de Kijkdo0s
Ten­toon­stelling Lakproeven, zan­dlini­aal en Bodemkaarten H.meer en Nederland Door­lopend Kijk­doos
Water/​grond/​zand onder microscoop In De Kijk­doos zijn microscopen. Door­lopend Kijk­doos
Ont­dek hoe een plant aan zijn naam komt.
M.b.v. opdracht­en­blad en loep­jes (bij infor­mati­etafel verkri­jg­baar) Bij elk goed antwo­ord een puzzel­stukje. Vor­men samen een afbeelding
Door­lopend Diverse plekken in Heimanshof
Ont­dek de rust Drie hang­mat­ten + autoband 13.0017.00 Drie plekken in Heiman­shof + auto­band in buurt van Kloostermuur
Proef de paar­den­bloem in ons mini-​superfood restaurant 13.0017.00 Nog nader te bepalen
Ont­dek de Bijen­wereld : Work­shop bijen­dans (opdracht met kom­pas) Ook: Hon­ing slingeren 13.0017.00 Bijen­stal en tuin
Ont­dek de ver­rassende com­bi­naties van kruiden in thee. In de kruiden­tuin is een mini theeschenkerij. Door­lopend Kruiden­tuin
Stru­in­tuin
— Spe­len in de Stru­in­tuin
— pizza bakken — insectenhotels
Door­lopend Stru­in­tuin
Plan­t­jes kopen in de kweekhoek Door­lopend Kweekhoek
Ont­dek de onderwaterwereld Door­lopend Kas
Blotevoeten­pad Door­lopend Voor NMCX