Natu­ur­fes­ti­val Natu­urlijk genieten!

op .

Delen

Dit jaar bestaat Heem­tuin De Heiman­shof 40 jaar en de mooiste wilde­planten­tuin van Ned­er­land laat dat niet onopge­merkt voor­bij gaan. Zater­dag 22 en zondag 23 augus­tus zijn er tal van activiteiten waarin relaxen, kruiden/​oliën, schoonheid en muziek inclusief een onthulling een belan­grijke rol spe­len. Tevens zijn er rondlei­din­gen door een his­torische mys­teryguest. Meer­ra­dio zal op zondag live aan­wezig zijn om ver­slag te doen van de fes­tiviteiten. Toe­gang beide dagen is gratis en de tuin is open van 13.00 tot 17.00 uur.

Zater­dag

Zater­dag zijn er rondlei­din­gen in de tuin en vertelt de imker alles over de bijen. In de kassen kan men tro­pis­che vlin­ders aan­schouwen en een kijkje nemen bij de onder­wa­ter­w­ereld van de Haar­lem­mer­meer. Kinderen kun­nen het blotevoeten­pad lopen, zich uitleven in de Stru­in­tuin en mee­helpen pan­nenkoeken bakken met zelfge­malen graan.

Zondag

PRO­GRAMMA

Wat is er te doen Waar Wan­neer
Infor­matie over jubileumpro­gramma, Heiman­shof, natuur enz. Infobalie bij ingang (Wieger Bruin­laan 7) 13.0017.00 uur
Rondlei­din­gen door de tuin door Mys­tery Guest en door vrijwilligers Start bij Infobalie Met regel­maat van de klok
Mind­ful­ness wan­delin­gen door de heem­tuin met Ester Saelman Start bij Infobalie 13.1513.45 uur /​15.0015.30 uur 16.0016.30 uur
De Natu­urlijk Geni­eten Markt Proef de kruiden­mix in olie/​azijn, het zelfge­bakken brood, de groen­te­spies­jes, zelfge­maakte jam, eet­bare insecten en smooth­ies. Man­den­vlechten en verkoop van plantjes Het mark­t­plein
(voor het NMCX-​gebouw)
13.0017.00 uur
Koffie– en theehoek Par­ty­tent, bij Infobalie 13.0017.00 uur
Optre­den Jeugdsym­fonieork­est Pier K o.l.v. Erik Waerts

Bij het marktplein

Bij onthulling Jubileum­boom
Bij Slangenmuur

13.3014.00 uur
14.3014.45 uur 15.1515.45 uur
Onthulling Jubileum­boom door Mys­tery Guest en wethouder Nederstigt. Bij De Kijk­doos (ingang nr. 1) 14.30 uur
Sym­biose van twee lev­ensvor­men /​biotopen : detailfoto’s van Lau­rens v.d. Linde In De Kijkdoos 13.30 uur /​14.00 uur /​15.00 uur /​16.00 uur
Relaxen in hangmatten Op diverse plekken in de tuin 13.0017.00 uur
Geniet van ver­schil­lende soorten kruidenthee In de Kruidentuin 13.0017.00 uur
Geniet van heer­lijke relax zalf­jes en maskert­jes van komkommer/​aloë In de Kruidentuin 13.0017.00 uur
Origami vouwen voor volwassenen Les-​kas 13.0017.00 uur
Bewon­der de heemvissen Mediter­rane kas 13.0017.00 uur
Kom alles te weten over bijen en de bijendans. Bijen­stal, bij de Struintuin 13.0017.00 uur
Knut­se­len, bouwen en bakken : insecten­ho­tels maken, vogel­huis­jes tim­meren, pizza’s maken ….. en spelen! Stru­in­tuin 13.0017.00 uur
Blotevoeten­pad Bij mark­t­plein 13.0017.00 uur
MEER­RA­DIO zendt deze mid­dag uit vanaf De Heimanshof. Par­keert­er­rein naast mark­t­plein, en in de tuin 13.0018.00 uur