Lez­ing: Hoe mooi spin­nen zijn, Ed Nieuwenhuys

op .

Delen
enkele spin­nen van de web­site van Nieuwen­huys

Spin­nen:

Spin­nen wor­den vaak in een flits gezien en wor­den als dodelijk giftig, groot, zwart en harig beschreven. Het tegen­deel is waar.
Vele zijn klein, kleurig en wereld­wijd is er bijna niet één gevaar­lijk.
Er leven ongeveer hon­derd­duizend spin­nen­soorten op aarde waar­van er nu ruim 40.000 gevon­den en beschreven zijn.
In Ned­er­land leven ruim duizend ver­schil­lende, ongevaar­lijke soorten.

Lez­ing:

De lez­ing geeft een dieper inzicht in de grote var­iëteit aan spin­nen en hun jacht­meth­o­den. Je kri­jgt veel foto’s te zien van de lev­enswi­jze, bouw, voor­plant­ing en de zin­tu­igen van de spin.

Spreker:

Ed Nieuwen­huys is werkzaam op San­quin Bloed­voorzien­ing met als spe­cial­isatie immunolo­gie en automa­tis­er­ing. In zijn vrije tijd fotografeert hij Europese en Aus­tralis­che spin­nen en beheert een web­site: www​.ednieuw​.home​.xs4all​.nl/​S​p​i​d​e​r​s​/​s​p​i​d​h​o​m​e​N​L​.​h​t​m.

Nieuws­gierig gewor­den? Kom naar de Heiman­shof op zondag 4 oktober!

De lez­ing is gratis en voor rol­stoe­len vrij toegankelijk.

Datum: zondag 4 okto­ber 2015
Tijd: 14:3015:30
Duur: 1 uur
Plaats: De Kijk­doos van De Heiman­shof aan de Wieger bruin­laan 1, Hoofddorp

Meer infor­matie:
Jeroen Warmer­dam
Tel. 0630694394