Het leven van een pal­ingvisser anno 2016

op .

Delen

Deze lez­ing is ver­plaatst van zo. 6 maart naar zo. 7 februari

Palingvisser Theo RekelhofTheo Rekel­hof is pal­ingvisser van beroep op de West­ein­der Plassen, gele­gen net ten oosten van de Haar­lem­mer­meer­polder. Op zondag 7 feb­ru­ari houdt hij een boeiende lez­ing over de geschiede­nis van het gebied en zijn vis­serij. Wat ooit water was, werd droog gemaakt en wat land was, werd door tur­fwin­ning water.

Theo vertelt aan de hand van 100 foto’s de geschiede­nis van de vis­serij van toen tot nu. Daar­bij vormt het vis­sen op pal­ing de kern van het ver­haal. Het is nog steeds een geheimzin­nige vis met zijn aparte voort­plant­ing. Ook vis­tech­nieken op bijvoor­beeld de snoek­baars komen aan bod. In de mod­erne vis­serij zijn ecolo­gie, duurza­amheid, ambachtelijkheid en tra­di­tion­eel vis­sen de sleutelwoorden.

Er is altijd gele­gen­heid om vra­gen te stellen. Dus kom naar de Heiman­shof en leer de achter­grond van de vis­serij zo dicht bij huis kennen!

De lez­ing is gratis en voor rol­stoe­len vrij toe­ganke­lijk.
Locatie: de Kijk­doos van De Heiman­shof aan de Wieger Bruin­laan 1, Hoofddorp