18 juni lez­ing Franke: 11 jaar Flora en Fauna bij­zon­der­he­den in de Haarlemmermeer

op .

Delen

De Haar­lem­mer­meer staat niet bek­end om zijn bij­zon­dere Flora en Fauna. Toch zijn er in alle hoeken en gaten de meest bij­zon­dere zaken te ont­dekken. Dat bewi­jst de Flora en Fauna col­umn in de HC die sinds mei 2006 eerst weke­lijk en de laat­ste jaren eens in de 14 dagen gevuld is met meer dan 500 bij­zon­dere ont­dekkin­gen . Op 18 juni geeft Franke van der Laan, de schri­jver van deze col­umn een lez­ing met de hoogte en dieptepun­ten over die 11 jaar.

Het wordt een inter­ac­tieve lez­ing, waar de toe­ho­orders mogen aangeven of meer van planten, zoogdieren, vogels, insecten of toen­e­mende soorten of tra­nen­trekkers wil horen. Na de lez­ing wordt er een bezoek gebracht aan een van de meest bij­zon­dere stuk­jes natuur ( buiten de Heiman­shof) in het Groene Carre Zuid waar op dat moment tal­loze bij­zon­dere soorten zoals ogen troost en, duizend gulden kruid en orchideeën in bloei staan. Op deze plek die is ontwikkeld door vri­jwilligers van De Heiman­shof en Sticht­ing MEER­Groen is een van de mooiste plekken om te ervaren wat de natuur in De Haar­lem­mer­meer kan bieden.

De lez­ing is op zondag 18 juni en begint om 14.30 . De toe­gang is gratis en vind plaats in het verenig­ing s gebouw van De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 . Het ver­di­ent aan­bevel­ing om het bezoek aan de lez­ing te com­bineren met een bezoek aan de heem­tuin zelf. Deze heem­tuin is naast alle werk dagen ook elk week­end tussen 15 april en 1 okto­ber van 13 tot 17 uur geopend. Ook hier is de toe­gang gratis en een groot deel van de tuin is toe­ganke­lijk voor rol stoe­len.
Foto: Er zijn inmid­dels vele paart­jes ijsvo­gel in de Haar­lem­mer­meer, waar­van er vele afkom­stig zijn van het paartje dat al 10 jaar in De Heiman­shof broedt. ( Vader ijsvo­gel voert jong)