Lez­ing verd­wi­j­nen insecten?

op .

Delen

Wan­neer: 20 mei 2018 om 14:30
Waar: De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp en is gratis toe­ganke­lijk
Wat: Lez­ing Min­der insecten, fic­tiee of waarheid?
Wie: Dik Vonk

Steeds vaker ver­schi­j­nen artike­len in de media over de achteruit­gang van het aan­tal soorten insecten. Uit een onder­zoek najaar 2017 in 63 bescher­mde natu­urge­bieden in Duit­s­land blijkt dat sinds 1989 het aan­tal vliegende insecten met ruim 75 pro­cent is afgenomen. Gelden die cijfers ook in Ned­er­land en voor alle soorten insecten? En in alle delen van het land? Wat zijn de gevol­gen van die terugloop? En wat kun­nen we doen om die terug­gang tegen te gaan?
Op zondag 20 mei houdt bioloog Dik Vonk, voor­ma­lig stad­se­c­oloog van Haar­lem, een lez­ing over dit thema in De Heiman­shof. Hij raakte op jonge leeftijd al gefasci­neerd door die kleine diert­jes die de meeste mensen eng, gevaar­lijk of een last­post vin­den. In het Haar­lems Dag­blad deed hij mee aan een col­umn over het bij­zon­dere leven van deze ‘kriebeldiert­jes’, zoals hij ze noemt. De ver­halen zijn uiter­mate ver­make­lijk door de lichtheid van de toon en ver­rassende inval­shoeken.
Dik Vonk maakt zich ook zor­gen over de ontwik­kel­ing van de insecten en de natuur in bredere zin, maar wil zijn gehoor vooral hand­vat­ten meegeven om zelf aan de slag te gaan om de insecten te helpen.
De lez­ing begint om 14.30 uur in De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp en is gratis toe­ganke­lijk. De tuin is zowel zater­dag­mid­dag als Eerste en Tweede Pinks­ter­dag van 13.00 tot 17.00 uur open voor bezoekers.

Voor meer infor­matie: Ans Röling, tele­foon 06 20002896