open­ingsti­j­den

In ver­band met het coro­n­avirus is De Heiman­shof tot nader order ges­loten voor bezoekers!

De tuin (waaron­der de Stru­in­tuin) is geopend:

  • op werkda­gen van 8.3017.00 uur (hek nr. 1)

  • De 3e zater­dag van de maand van 13.0016.00 uur

  • Als er een lez­ing is van 14.0017.00 uur

  • Tij­dens de fes­ti­val­week­enden van 13.0017.00 uur.

  • Van 15 april tot 1 okt is de tuin ook de week­end– mid­da­gen open.

Spe­ciale openingstijden

Bek­ijk de agenda voor andere activiteiten waar­voor we de tuin openen.