Stage lopen bij De Heimanshof

De Heiman­shof is een heem­tuin in Hoofd­dorp. In deze tuin groeien hon­der­den ver­schil­lende bloe­men, planten en bomen. Ook leven er heel veel dieren zoals vlin­ders, insecten en vogels (waaron­der de ijsvo­gel). Het doel van de tuin is om de natuur dicht bij de mensen te bren­gen. Vanuit de Heiman­shof wor­den ook op andere plekken in de Haar­lem­mer­meer natu­ur­pro­jecten uit­gevo­erd. Het werk in de tuin en daar­buiten wordt door vri­jwilligers gedaan.

Er zijn ver­schil­lende mogelijkhe­den om stage te lopen bij De Heiman­shof in Hoofddorp.

• Maatschap­pelijke stages voor leer­lin­gen van het mid­del­baar onderwijs

• Werk­er­var­ingsstages voor leer­lin­gen van VMBO, MBO niveau 14 en HBO-​opleidingen

E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.