Maatschap­pelijke stages

Via een maatschap­pelijke stage kan je als leer­ling van het mid­del­baar onder­wijs ken­nis maken met en je inzetten voor een maatschap­pelijk ‘goed’ doel. Bij De Heiman­shof is dit natu­uron­twik­kel­ing. Iedere week werken tien­tallen vri­jwilligers bij ons in de tuin en op andere locaties in de Haar­lem­mer­meer om mooie natuur te behouden, nieuwe natu­ur­plekken te ontwikke­len en omstandighe­den voor dieren zoals vlin­ders, pad­den, kikkers te verbeteren.

Tij­dens de stage bij ons leer je veel over de natuur, werk je lekker buiten en zul je vele onverwachte ont­dekkin­gen doen over planten en dieren.

Wat kan je doen bij De Heimanshof?

  • Mee­helpen in de heem­tuin: zaaien, oog­sten, wieden, snoeien, zagen en bouwen;
  • mee­helpen bij de aan­leg van natuurspeelplaatsen;
  • werken in een bos of een bloe­men­weide aanleggen;
  • bouwen van insecten­ho­tels, broed­hopen voor ringslan­gen, vleer­muizenkelders en broed­wan­den voor de ijsvogel;
  • bouwen en con­trol­eren van nestkas­ten voor vogels, egels, vleermuizen;
  • pro­jecten fil­men en tot voor­licht­ings­films uitwerken.

Wat voor soort stages?

Je kunt het hele jaar door bij De Heiman­shof terecht voor leuke en afwis­se­lende werkza­amhe­den. We proberen zo flex­i­bel mogelijk in te spe­len op wat jij wilt doen en leren.

- Je kunt met een grotere groep (10 tot 50 leer­lin­gen) af en toe een hele dag langskomen voor een bepaald project. Dat horen we graag een paar weken van te voren. Dan kun­nen we wat leuks organiseren.

- Je kunt ook met een wat kleiner groepje (max­i­maal 5 leer­lin­gen) een hele week komen. Dan doen we elk dagdeel van de week iets anders. Zowel in de heem­tuin of erbuiten

- Lintstages (elke week een dagdeel of een paar uur op een bepaalde tijd) zijn ook mogelijk.

Meer weten? E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.