Maatschap­pelijke stages

Via een maatschap­pelijke stage kan je als leer­ling van het mid­del­baar onder­wijs ken­nis maken met en je inzetten voor een maatschap­pelijk ‘goed’ doel. Bij De Heiman­shof is dit natu­uron­twik­kel­ing. Iedere week werken tien­tallen vri­jwilligers bij ons in de tuin om de mooie natuur te behouden en omstandighe­den voor dieren zoals vlin­ders, pad­den, kikkers te verbeteren.

Tij­dens de stage bij ons leer je veel over de natuur, werk je lekker buiten en zul je vele onverwachte ont­dekkin­gen doen over planten en dieren.

Wat kan je doen bij De Heimanshof?

  • Mee­helpen bij het wieden, snoeien, zagen en bouwen.
  • Mee­helpen bij de Jeugdafdel­ing met onder meer moestuinieren.
  • Aan­leg van nieuwe ele­menten in de tuin.
  • Meew­erken aan het ver­beteren van de edu­catiefunc­tie in de tuin.
  • Bouwen en con­trol­eren van nestkas­ten voor vogels, egels en vleermuizen.
  • Pro­jecten fil­men en tot voor­licht­ings­films uitwerken.

Wil je meer weten? Stuur ons een e-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.