zandbos

 

De noordgrens is het hek bij de beek, de zuidgrens het hek aan de zuidkant naast de ingang. De oostgrens is het hek en de westgrens wordt gevormd door de bosrand. Een zandpad loopt door het droge zandbos.

Fysieke kenmerken

Dit bos onderscheidt zich van de andere bosgedeeltes in De Heimanshof doordat de bovenlaag van de bodem uit opgebracht kalkarm zand bestaat. Deze zandlaag heeft invloed op de kruid- en moslaag. De bomen en struiken kunnen met hun wortels gemakkelijk de ondergrond bereiken, die bestaat uit voedselrijke kalkrijke zeeklei.

Belangrijkste soorten/ samenhang

Op dood hout komen veel paddenstoelen voor en deze zijn lang niet altijd alleen in het najaar te zien. Het fluweelpootje is er de hele winter, ook met vorst. Judasoor komt u het hele jaar door tegen op vochtige dagen. Er worden ook af en toe zoogdieren gesignaleerd zoals de egel, rosse woelmuis, bosspitsmuis en de dwergvleermuis, die in het bos eten, beschutting en nestelgelegenheid vinden.

Toptijd

Het meest interessant is dit bosdeel in april en mei. In april vindt u vooral maagdenpalm, rijkbloemig armbloemig look, bosanemonen en vingerhelmbloem en in mei de wilde hyacint en grootbloemmuur. Ook het bosgierstgras valt dan op door de fraaie bloeiaren. In het najaar kunt u er allerlei soorten paddenstoelen vinden, zoals trilzwammen en elfenbankjes op dood hout en langsteelfranjehoed op de paden en bosbodem.

Beheer

Er wordt vooral veel zevenblad gewied. Ook worden er eens om de zoveel jaar bomen verwijderd als dat nodig is om genoeg licht toe te laten of als bomen te veel met elkaar concurreren.

 

Planten

Van de stinzenplanten komen hier vooral voor: bosanemoon, grote witte anemoon, salomonszegel, kleine maagdenpalm, vingerhelmbloem, armbloemig look, wilde hyacint, weegbreevoorjaarszonnebloem, zomerklokje, blauwe druifjes en Italiaanse aronskelk.

Verder vindt u hier grootbloemmmuur, amandelwolfsmelk, klimopereprijs, kleine kaardebol, bosgierstgras, boszegge en mannetjesvaren.

Op de bodem groeit groot laddermos.

Struiken en bomen

In dit bos vindt u struiken als meidoorn, gele kornoelje, rode kornoelje en muizedoorn.

Boomsoorten die u tegenkomt zijn: es, zomereik, beuk, iep, zwarte els, struikkamperfoelie, Spaanse aak en ruwe berk.

 

Paddenstoelen

Fluweelpootje, judasoor, rossig buiskussen, geweizwam, rode kelkzwam, zadelzwam, week oorzwammetje, oranjebruine parasolzwam, dwerghertenzwam

meer...

Insecten

meer...

Korstmossen

meer...

Algen

Eencellige groenalg, bloedregenalg

meer...

 

Enkele voorkomende planten en bomen:

aardaker

gele kornoelje

kaasjeskruid

ruwe berk

bosanemoon


Enkele plaatjes zijn getekend, deze zijn met toestemming ontleend aan de soortenbank.

Meer over o.a. deze planten vind je op www.soortenbank.nl/zoeken.php?zoekmodus=eenvoudig
Vul de naam in en je komt bij een plaatje waarop je moet klikken.