Bloeikalen­der

op .

Deze bloeikalen­der is een com­bi­natie van in De Heiman­shof voorkomende planten en de gegevens van ndff (FLORON). Bedacht moet wor­den dat dit gemid­delde cijfers van het hele land zijn. In Hoofd­dorp bloeien planten vaak eerder dan het gemid­delde. Boven­dien kun­nen planten het ene jaar eerder of later bloeien afhanke­lijk van de weer­som­standighe­den, dat is hier niet meegenomen.

Enkele van de nu bloeiende planten:

(de foto’s zijn afkom­stig van aan de ndff ver­sprei­d­ingsat­las ter beschikking gestelde foto’s. Gelieve deze niet te kopiëren.)

aalbes
blauwe anemoon
bosanemoon
gele anemoon
gevlekte aronskelk
gewoon bar­barakruid
ruwe berk
bos­bin­gelkruid
blauwe druif­jes
bol­let­jeskers

Welke planten bloeien er deze maand (mnd 09) in De Heiman­shof? En de vol­gende maand? Klikken op het oogje geeft u het antwoord.

Voor de hele tuin. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

Of alleen in:

1a-​Het kalka­rme droge zand­bos. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

1b-​Het kalkrijke stinzen­bos. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

1f-​Het duin­bos. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

2a1-​Het kalka­rme gehooide helling­grasland. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

2b2-​vlakke hooi­weide in de zon. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

3a-​De hel­lende akker (grote akker). Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

3b-​De vlakke akker (kleine akker). Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

3c-​De tuin­t­jes. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

4b-​De ran­den van de stru­in­tuin. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

4e-​Muur voor­beeld­tu­in­tje. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

4f-​Spoorbaan. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

4k-​Nieuwe muur bij hock­eyveld. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

5-​Het duinge­bied. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

6a2-​Langs de beeko­ever. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

6c-​De veen­bak. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

8-​De zoute bak. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

9d-​Voorbeeldbakken langs de kas. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁

9g-​De bloem­lez­ing. Deze maand: 👁 En de vol­gende: 👁