Het is al even gele­den dat de mossen geïn­ven­tariseerd zijn, dus hele­maal betrouw­baar zijn de vin­d­plaat­sen niet. Het is wel goed bruik­baar als hand­vat. Als je mossen aantreft die nog niet in de tabel staan wil je dat dan melden aan Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. , graag met ver­meld­ing waar je deze gevon­den hebt? Dank!

De ver­wi­jzin­gen lei­den naar de betr­e­f­fende pag­ina van de ‘ver­sprei­d­ingsat­las’ van de werk­groep BLWG. Je vindt daar beschri­jvin­gen en foto’s. Alles wat je ervan zou willen weten en nog meer!

Mossen­li­jst van De Heimanhof

Waar:(Biotopen)SrtnrNed. naamWeten­sch.DeelgrZeldzaamRode LijstFam­i­lieLev­ensstrate­gieAlg. biotoopSub­straatVer­wi­jz­ingspag­ina
4a2515Gewoon pluis­draad­mosAmblyste­gium serpensBaaaTNBAmblyste­giaceaekruiperRijk bosschors, steen en bodem❓⋙
4g, 2a1, 4a2547Gewoon smaragdsteeltjeBar­bula convolutaBaaaTNBPot­ti­aceaekolonist s.s.Kale cul­tu­ur­grondop aller­lei bodems❓⋙
4g2552Spits smaragdsteeltjePseudocros­sid­ium hornschuchianumBaaTNBPot­ti­aceaekolonist s.s.Kale cul­tu­ur­grondgrof zand en gruis❓⋙
4g, 9g, 2a1, 4a, 9f2555Kleis­maragdsteeltjeBar­bula unguiculataBaaaTNBPot­ti­aceaekolonist s.s.Kale cul­tu­ur­grondklei en leem❓⋙
4a, 7, 2a1, 5, 4g2567Gewoon dikkop­mosBrachythe­cium rutabulumBaaaTNBBrachythe­ci­aceaekruiperGeenschors, steen en bodem❓⋙
4g, 2a1, 9g2577Zil­ver­mosBryum argen­teumBaaaTNBBry­aceaekolonist s.s.Kale cul­tu­ur­grondschors, steen en bodem❓⋙
4g, 4a2578Geelko­r­relknikmosBryum bar­ne­siiBaaaTNBBry­aceaekolonist s.s.Kale cul­tu­ur­grondop aller­lei bodems❓⋙
2a12580Grofko­r­relknikmosBryum dichoto­mumBaaaTNBBry­aceaekolonist s.s.Kale cul­tu­ur­grondop aller­lei bodems❓⋙
4g, 5, 2a12586Gedraaid knikmosBryum cap­il­lareBaaaTNBBry­aceaekolonist s.s.Geenschors, steen en bodem❓⋙
9e2607Rood­knolknikmosBryum rubens /​born­hol­mense /​microery­thro­carpumBaBry­aceaen.a.n.a.n.a.❓⋙
5, 9g, 6b2620Gewoon punt­mosCal­lier­gonella cuspidataBaaaTNBHyp­naceaebli­jverGeenop aller­lei bodems❓⋙
4g, 2a12642Gewoon purper­steeltjeCer­atodon purpureusBaaaTNBDitrichaceaekolonist s.s.Droog schraal­landop aller­lei bodems❓⋙
9g2667Gewoon pluis­jes­mosDicranella het­ero­ma­llaBaaTNBDicranaceaekolonist s.s.Arm bosop aller­lei bodems❓⋙
9g2728Kleis­navel­mosOxyrrhynchium hiansBaaTNBBrachythe­ci­aceaebli­jverRijk bosklei en leem❓⋙
4g, 5, 6b2729Fijn lad­der­mosKind­ber­gia praelongaBaaaTNBBrachythe­ci­aceaebli­jverGeenschors, steen en bodem❓⋙
12737Gezoomd ved­er­mosFis­si­dens bryoidesBaTNBFis­si­den­taceaekolonist s.s.Rijk bosklei en leem❓⋙
72746Kleive­d­er­mosFis­si­dens taxifoliusBaaTNBFis­si­den­taceaekolonist s.s.Rijk bosklei en leem❓⋙
9g2753Gewoon krul­mosFunaria hygro­met­ricaBaaaTNBFunar­i­aceaezwerverKale cul­tu­ur­grondop aller­lei bodems❓⋙
52942Groot lad­der­mosPseu­doscle­ropodium purumBaaaTNBBrachythe­ci­aceaebli­jverRijk bosgrof strooisel❓⋙
9g, 2a12970Boom­snavel­mosRhyn­choste­gium confertumBaaaTNBBrachythe­ci­aceaekruiperPio­niers op baser­ijke steensteen en schors❓⋙
9g2976Gewoon haak­mosRhy­tidi­adel­phus squarrosusBaaaTNBHylo­co­mi­aceaebli­jverArm bosgrof strooisel❓⋙
9g, 2a13064Gewoon muurster­retjeTor­tula muralisBaaaTNBPot­ti­aceaekolonist s.s.Pio­niers op baser­ijke steensteen en schors❓⋙
53142Rond boog­ster­ren­mosPla­giom­nium affineBaaTNBMni­aceaelan­glevende pendelaarRijk bosop aller­lei bodems❓⋙
4g3191Klein duin­ster­retjeSyn­trichia ruralis var. calcicolaBaaPot­ti­aceaefrag­men­tatiekolonistDroog schraal­landgruis en steen❓⋙
9g3287Ges­naveld klauwtjesmosHyp­num cupressiformeBaaaTNBHyp­naceaekruiperGeenschors, steen en bodem❓⋙
9g, 9f3401Halve­maan­t­jes­mosLunularia cru­ci­ataLaTNBLunular­i­aceaebroed­kolonistKale cul­tu­ur­grondop aller­lei bodems❓⋙
4g, 9f, 2a13403Para­plu­ut­jes­mosMarchan­tia polymorphaLaaaTNBMarchan­ti­aceaekolonist s.s.Kale cul­tu­ur­grondop aller­lei bodems❓⋙

Verk­lar­ing afkortingen:

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam.

Rode Lijst: TNB=thans niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwets­baar, BE=bedreigd, EB=ern­stig bedreigd, E=exoot

Deel­groep: B = Blad­mossen, L = Levermossen

biotopen:

Biotoop 1 Bossen

 • 1a Het kalka­rme droge zandbos
 • 1b Het kalkrijke stinzenbos
 • 1c Het Zuid Lim­burgse helling­bos, aan de onderkant van de beek, op de kalkheuvel
 • 1d Bron­net­jes­bos Twente
 • 1e Het natte kleibos,tussen Kijk­doos en duin, tussen school­tu­in­t­jes en Nieuwe Weg
 • 1f Het duin­bos, tussen Wieger Bruin­laan en het open duin, en bij de dennen
 • 1g Het hakhout, naast de slan­gen­muur en naast de bloemlezing
 • 1h De kapvlakte, tussen hellingakker en droge zandbos

Biotoop 2 Wei­den en velden

 • a) Het gehooide hellinggrasland
 • - Kalkrijk: boven de plas, op de kalkheuvel, ron­dom de roos
 • - Kalkarm: het rivierduin
 • b) De vlakke hooiweide
 • - Beschaduwd: bij de larik­sen en tussen de berken
 • - In de zon: naast de vlakke akker, voor het NMCH
 • - Zandig en droog; het zandstrookje

Biotoop 3 Akkers

 • a) de hel­lende akker (grote akker bene­den de slangenmuur)
 • b) de vlakke akker (kleine akker onder aan de kalkheuvel)
 • c) de tuintjes
 • - de schooltuintjes
 • - de tuin­t­jes achter de struintuin

Biotoop 4 Muren en stenig landschap

 • a) de slangenmuur
 • b) de ran­den van de struintuin
 • c) muur Jack Vonk
 • d) muur bij rivierduin
 • e) muur voorbeeldtuintje
 • f) losse ste­nen voor de Kijkdoos
 • g) ste­nen tegen de Kijk­doos (dijkprofiel)
 • h) par­keer­plaats (grindprofiel)
 • i) zuid­helling mergelheuvel

Biotoop 5 Duin

Biotoop 6 Het veen, water en moeras

 • a) de plas met rand
 • b) het moeras met rand
 • c) de veenbak
 • d) Tiemenss­lootje

Biotoop 7 De beek met oevers

Biotoop 8 Het zoute landschap

 • de zoute bak

Biotoop 9 Cultuurlandschap

 • a) De boomgaard
 • b) De kruidentuin
 • c) de composthoop
 • d) de voor­beeld­bakken langs de kas
 • e) tuun­wal
 • f) de kweekhoek
 • g) de bloemlezing
 • h) tuin­t­jes ron­dom kijk­doos (bij bankjes)
 • i) heggen

Biotoop 10 Kassen

 • a) Tro­pis­che kas
 • b) Mediter­rane kas
 • c) Woesti­jnkas

Biotoop 11 Gestapeld dood hout