Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
1071 aalbesRibes rubrumnatte bossenaTNB1i45❓⋙
717 aar­dakerLath­yrus tuberosusvochtige, bemeste graslandenzTNB1i68❓⋙
2293 aard­bei Fragaria??ananassaz58❓⋙
969 adder­wor­telPer­si­caria bistortanatte, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
14wel­riek­endeagri­monieAgri­mo­nia procerakalkrijke zomenzzKW1i68❓⋙
13gewoneagri­monieAgri­mo­nia eupatoriakalkrijke zomenaGE1i69❓⋙
80wildeakeleiAqui­le­gia vulgariskalkrijke bossenzzTNB1i57❓⋙
1078 akkerk­ersRor­ippa sylvestrisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i69❓⋙
708 akkerkoolLap­sana communisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i68❓⋙
1656groot akker­schermAmmi majusz100c67❓⋙
1246bos–andoornStachys syl­vat­icadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
1245moeras–andoornStachys palus­trisnatte ruigtenaTNB1i78❓⋙
1243akker–andoornStachys arven­siskalka­rme akkerszKW100a713❓⋙
58geleanemoonAnemone ranun­cu­loideskalkrijke bossenzzTNB1i35❓⋙
1620blauweanemoonAnemone apen­ninastin­se­plantzzE1051934❓⋙
56bosanemoonAnemone nemorosadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i35❓⋙
403kar­tu­izeranjerDianthus carthu­siano­rumkalk­graslan­denzzzBE1i68❓⋙
405pracht–anjerDianthus super­busblauw­graslan­denxVN1i69❓⋙
402ruigeanjerDianthus arme­riakalkrijke zomenzzKW1i78❓⋙
404steen–anjerDianthus del­toidesdroge, zure graslandenzzKW1i613❓⋙
1934 appelMalus sylvestrisstruwe­lenaTNB1i45❓⋙
103gevlektearonskelkArum mac­u­la­tumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i45❓⋙
102ital­i­aansearonskelkArum italicumstin­se­plantzTNB1051856❓⋙
104 asperge s.s.Aspara­gus offic­i­nalis subsp. officinalisstruwe­lenaTNB100a57❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend