Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 7:
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
708 akkerkoolLap­sana communisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i68❓⋙
1246bos–andoornStachys syl­vat­icadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
56bosanemoonAnemone nemorosadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i35❓⋙
1349 beekpungeVeron­ica beccabungavoed­sel­rijke oeversaTNB1i59❓⋙
607gewoneberen­klauwHer­a­cleum sphondyliumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
823bos–bin­gelkruidMer­cu­ri­alis perenniskalkrijke bossenzzTNB1i45❓⋙
2440 bol­let­jeskersCar­damine bulbiferazzc46❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
1045knol–boterbloemRanun­cu­lus bulbosusdroge, neu­trale graslandenaTNB1i46❓⋙
1089dauw–braamRubus cae­siusstruwe­lenaTNB1i57❓⋙
1634gewonebraamRubus fru­ti­co­susdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
1321grotebrand­ne­telUrtica dioicavoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
1898bonte gele dovene­telLami­as­trum gale­ob­dolon subsp. argentatum a ❓⋙
37witteelsAlnus incanadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB10320.23❓⋙
531 esFrax­i­nus excelsiornatte bossenaTNB1i45❓⋙
2gewoneesdoornAcer pseudo­pla­tanusstin­se­plantaTNB1031746❓⋙
70 fluitenkruidAnthriscus sylvestrisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i56❓⋙
826bos–gier­st­grasMil­ium effusumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i56❓⋙
323paar­bladigegoud­veilChrysos­ple­nium oppositifoliumnatte bossenzzTNB1i45❓⋙
329groothek­senkruidCir­caea lutetiananatte bossenaTNB1i69❓⋙
1320gladdeiepUlmus minorstin­se­plantaTNB1i34❓⋙
411kleinekaarde­bolDip­sacus pilosuskapvlak­tenzTNB1i78❓⋙
759wildekam­per­foelieLonicera per­icly­menumbossen op droge, zure grondaTNB1i610❓⋙
1146 kan­de­laartjeSax­ifraga tridactylitesdroge, neu­trale graslandenzTNB1i46❓⋙
5345door­was–kervelSmyrnium per­fo­lia­tumzzE105c45❓⋙
546 kleefkruidGal­ium aparinevoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
598 klimopHed­era helixdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i912❓⋙
2457gewoneklitArc­tium minushumeuze ruigtenaTNB1i69❓⋙
151bos–kort­steelBrachy­podium sylvaticumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i78❓⋙
736wildeligusterLigus­trum vulgarestruwe­lenaTNB1i67❓⋙
1227wildelijsterbesSor­bus aucupariabossen op droge, zure grondaTNB1i56❓⋙
34das–lookAllium ursinumkalkrijke bossenaTNB1i46❓⋙
29 look-​zonder-​lookAlliaria peti­o­latavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
369een­sti­jligemei­doornCratae­gus monogynastruwe­lenaTNB1i56❓⋙
579geelnagelkruidGeum urbanumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i57❓⋙
5360bosooievaarsb.Gera­nium sylvaticumzzc68❓⋙
572donkereooievaars­bekGera­nium phaeumstin­se­plantzTNB1051859❓⋙
2430 paar­den­bloemTarax­acum officinalevochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
808een­bloe.par­el­grasMel­ica uniflorakalkrijke bossenzzTNB1i56❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
1080bos–roosRosa arven­siskalkrijke bossenzzTNB1i67❓⋙
5117 schi­j­naard­beiPoten­tilla indicaaE20920.510❓⋙
1021 slee­doornPrunus spin­osastruwe­lenaTNB1i45❓⋙
1014slankesleutel­bloemPrim­ula elatiordroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i35❓⋙
1 spaanse aakkalkrijke bossenaTNB1i56❓⋙
1267 taxusTaxus bac­catakalkrijke bossenaTNB1i35❓⋙
771groteveld­biesLuzula syl­vat­icabossen op droge, zure grondzzTNB1i46❓⋙
769witteveld­biesLuzula luzu­loidesbossen op droge, zure grondzzTNB1i56❓⋙
770ruigeveld­biesLuzula pilosadroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i45❓⋙
1387bleek­sporigviooltjeViola riv­ini­anadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i45❓⋙
1133gewonevlierSam­bu­cus nigrastruwe­lenaTNB1i67❓⋙
1019gewonevogelk­ersPrunus padusdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i45❓⋙
119 wijf­jes­varenAthyrium filix-​femindroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i78❓⋙
258ijlezeggeCarex remotanatte bossenaTNB1i56❓⋙
250hangendezeggeCarex pen­dulanatte bossenzTNB1i56❓⋙
24kruipendzene­groenAjuga rep­tansnatte, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
11 zeven­bladAegopodium poda­grariavoed­sel­rijke zomenaTNB1i67❓⋙
734 zomerk­lokjeLeu­co­jum aestivumvoed­sel­rijke oeverszzKW1i46❓⋙
413hart­blad–zon­nebloemDoron­icum pardalianchesstin­se­plantzzTNB1i66❓⋙
1097kluwen– zur­ing Rumex con­glom­er­a­tus a TNB❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend