Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 1a
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
1071 aalbesRibes rubrumnatte bossenaTNB1i45❓⋙
56bosanemoonAnemone nemorosadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i35❓⋙
1620blauweanemoonAnemone apen­ninastin­se­plantzzE1051934❓⋙
103gevlektearonskelkArum mac­u­la­tumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i45❓⋙
102ital­i­aansearonskelkArum italicumstin­se­plantzTNB1051856❓⋙
140ruweberkBetula pen­dulabossen op droge, zure grondaTNB1i45❓⋙
837 blauwe druif­jesMus­cari botryoidesstin­se­plantaTNB1051635❓⋙
163ruwedravikBro­mop­sis ramosa subsp. ramosakapvlak­tenzzzEB1i68❓⋙
1873japanseduizend­knoopFal­lopia japonicahumeuze ruigtenaTNB2511989❓⋙
1037zomer–eikQuer­cus roburdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i55❓⋙
5122mos–eikQuer­cus cerrisz105c55❓⋙
36zwarteelsAlnus gluti­nosanatte bossenaTNB1i23❓⋙
531 esFrax­i­nus excelsiornatte bossenaTNB1i45❓⋙
2gewoneesdoornAcer pseudo­pla­tanusstin­se­plantaTNB1031746❓⋙
1850noorseesdoornAcer pla­tanoidesdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB10320.45❓⋙
70 fluitenkruidAnthriscus sylvestrisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i56❓⋙
826bos–gier­st­grasMil­ium effusumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i56❓⋙
918grootglaskruidPari­etaria officinalisvoed­sel­rijke zomenzzTNB103a610❓⋙
270 haag­beukCarpi­nus betuluskalkrijke bossenaTNB1i45❓⋙
365vinger–helm­bloemCory­dalis solidastin­se­plantzTNB1i34❓⋙
639 hopHumu­lus lupulusstruwe­lenaTNB1i79❓⋙
658 hulstIlex aquifoliumbossen op droge, zure grondaTNB1i56❓⋙
1151wildehyacintHyacinthoides non-​scriptastin­se­plantaTNB1i45❓⋙
5106wel­riek­endejas­mijn Philadel­phus coronariuszz100s56❓⋙
5181tar­taarsekam­per­foelieLonicera tar­tan­icazz200s56❓⋙
489wildekar­di­naalsm.Euony­mus europaeusstruwe­lenaTNB1i56❓⋙
5345door­was–kervelSmyrnium per­fo­lia­tumzzE105c45❓⋙
303dollekervelChaero­phyl­lum temulumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i57❓⋙
546 kleefkruidGal­ium aparinevoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
598 klimopHed­era helixdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i912❓⋙
199ruigklokjeCam­pan­ula tracheliumkalkrijke bossenzTNB1i78❓⋙
355rodekor­noeljeCor­nus sanguineastruwe­lenaTNB1i66❓⋙
151bos–kort­steelBrachy­podium sylvaticumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i78❓⋙
1852amerikaanskrenten­boom­pjeAme­lanchier lamarckiibossen op droge, zure grondaTNB30120.45❓⋙
391ijle kropaarDactylis polygama zzz1i58❓⋙
2273west­erse lev­ens­boomThuja occi­den­taliszzs45❓⋙
736wildeligusterLigus­trum vulgarestruwe­lenaTNB1i67❓⋙
1227wildelijsterbesSor­bus aucupariabossen op droge, zure grondaTNB1i56❓⋙
1546arm­bloemiglookAllium para­doxumstin­se­plantzzE20820.46❓⋙
29 look-​zonder-​lookAlliaria peti­o­latavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
1377 maag­den­palmVinca minordroge, voed­sel­rijke bossenaTNB103a45❓⋙
370tweesti­jligemei­doornCratae­gus laevigatadroge, voed­sel­rijke bossenzKW1i55❓⋙
5962steke­ligemuizen­doornRus­cus aculeatusc14❓⋙
1249grotemuurStel­laria holosteadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i46❓⋙
2348wildenar­cisNar­cis­sus pseudonarcissusdroge hei­denzTNB35❓⋙
572donkereooievaars­bekGera­nium phaeumstin­se­plantzTNB1051859❓⋙
2430 paar­den­bloemTarax­acum officinalevochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
808een­bloe.par­el­grasMel­ica uniflorakalkrijke bossenzzTNB1i56❓⋙
1080bos–roosRosa arven­siskalkrijke bossenzzTNB1i67❓⋙
538gewoonsneeuwk­lokjeGalan­thus nivalisstin­se­plantaTNB1051823❓⋙
1 spaanse aakkalkrijke bossenaTNB1i56❓⋙
1047gewoonspeenkruidFicaria verna subsp. vernadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i35❓⋙
1267 taxusTaxus bac­catakalkrijke bossenaTNB1i35❓⋙
1133gewonevlierSam­bu­cus nigrastruwe­lenaTNB1i67❓⋙
1019gewonevogelk­ersPrunus padusdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i45❓⋙
895knikkendevogelmelkOrnithogalum nutansstin­se­plantzzTNB1091845❓⋙
1116schiet–wilgSalix albanatte ruigtenaTNB1i45❓⋙
491aman­del–wolf­s­melkEuphor­bia amygdaloideskalkrijke bossenzzzGE1i45❓⋙
264bos–zeggeCarex syl­vat­icadroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i56❓⋙
11 zeven­bladAegopodium poda­grariavoed­sel­rijke zomenaTNB1i67❓⋙
413hart­blad–zon­nebloemDoron­icum pardalianchesstin­se­plantzzTNB1i66❓⋙
1103bloed–zur­ingRumex san­guineusnatte bossenaTNB1i67❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend