Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 1c
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
1071 aalbesRibes rubrumnatte bossenaTNB1i45❓⋙
1246bos–andoornStachys syl­vat­icadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
56bosanemoonAnemone nemorosadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i35❓⋙
102ital­i­aansearonskelkArum italicumstin­se­plantzTNB1051856❓⋙
103gevlektearonskelkArum mac­u­la­tumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i45❓⋙
607gewoneberen­klauwHer­a­cleum sphondyliumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
823bos–bin­gelkruidMer­cu­ri­alis perenniskalkrijke bossenzzTNB1i45❓⋙
2440 bol­let­jeskersCar­damine bulbiferazzc46❓⋙
339 bosrankClema­tis vitalbastruwe­lenaTNB1i68❓⋙
1043guldenboterbloemRanun­cu­lus auricomusdroge, voed­sel­rijke bossenzKW1i45❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
1634gewonebraamRubus fru­ti­co­susdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
702geledovene­telLami­as­trum gale­ob­dolon subsp. galeobdolonstin­se­planta1i46❓⋙
5122mos–eikQuer­cus cerrisz105c55❓⋙
1037zomer–eikQuer­cus roburdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i55❓⋙
37witteelsAlnus incanadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB10320.23❓⋙
36zwarteelsAlnus gluti­nosanatte bossenaTNB1i23❓⋙
1354bos–ereprijsVeron­ica montananatte bossenzzTNB1i57❓⋙
531 esFrax­i­nus excelsiornatte bossenaTNB1i45❓⋙
2gewoneesdoornAcer pseudo­pla­tanusstin­se­plantaTNB1031746❓⋙
1850noorseesdoornAcer pla­tanoidesdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB10320.45❓⋙
70 fluitenkruidAnthriscus sylvestrisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i56❓⋙
1367 gelderse roosVibur­num opulusnatte bossenaTNB1i66❓⋙
366Haze­laarhavikskruidCory­lus avellanadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i13❓⋙
1151wildehyacintHyacinthoides non-​scriptastin­se­plantaTNB1i45❓⋙
411kleinekaarde­bolDip­sacus pilosuskapvlak­tenzTNB1i78❓⋙
489wildekar­di­naalsm.Euony­mus europaeusstruwe­lenaTNB1i56❓⋙
5345door­was–kervelSmyrnium per­fo­lia­tumzzE105c45❓⋙
532wildekievits­bloemFrit­il­laria meleagrisnatte, bemeste graslandenzzBE1i45❓⋙
355rodekor­noeljeCor­nus sanguineastruwe­lenaTNB1i66❓⋙
1422gelekor­noeljeCor­nus masstin­se­plantzzzGE1i23❓⋙
151bos–kort­steelBrachy­podium sylvaticumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i78❓⋙
1852amerikaanskrenten­boom­pjeAme­lanchier lamarckiibossen op droge, zure grondaTNB30120.45❓⋙
736wildeligusterLigus­trum vulgarestruwe­lenaTNB1i67❓⋙
1227wildelijsterbesSor­bus aucupariabossen op droge, zure grondaTNB1i56❓⋙
1546arm­bloemiglookAllium para­doxumstin­se­plantzzE20820.46❓⋙
34das–lookAllium ursinumkalkrijke bossenaTNB1i46❓⋙
5009driekantiglookAllium tri­quetrumzzE110c45❓⋙
29 look-​zonder-​lookAlliaria peti­o­latavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
1377 maag­den­palmVinca minordroge, voed­sel­rijke bossenaTNB103a45❓⋙
1401koraalmei­doornCratae­gus rosiformiszzz57❓⋙
370tweesti­jligemei­doornCratae­gus laevigatadroge, voed­sel­rijke bossenzKW1i55❓⋙
572donkereooievaars­bekGera­nium phaeumstin­se­plantzTNB1051859❓⋙
2250 plataanPla­tanus hispanicaas55❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
1080bos–roosRosa arven­siskalkrijke bossenzzTNB1i67❓⋙
5117 schi­j­naard­beiPoten­tilla indicaaE20920.510❓⋙
1021 slee­doornPrunus spin­osastruwe­lenaTNB1i45❓⋙
1016sten­gel­lozesleutel­bloemPrim­ula vulgarisdroge, voed­sel­rijke bossenzzKW1i35❓⋙
538gewoonsneeuwk­lokjeGalan­thus nivalisstin­se­plantaTNB1051823❓⋙
1 spaanse aakkalkrijke bossenaTNB1i56❓⋙
1047gewoonspeenkruidFicaria verna subsp. vernadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i35❓⋙
1267 taxusTaxus bac­catakalkrijke bossenaTNB1i35❓⋙
769witteveld­biesLuzula luzu­loidesbossen op droge, zure grondzzTNB1i56❓⋙
1133gewonevlierSam­bu­cus nigrastruwe­lenaTNB1i67❓⋙
1019gewonevogelk­ersPrunus padusdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i45❓⋙
8414 weigeliaWeigelia japon­icazzz❓⋙
1858 win­ter­akonietEran­this hyemalisstin­se­plantzTNB1031723❓⋙
491aman­del–wolf­s­melkEuphor­bia amygdaloideskalkrijke bossenzzzGE1i45❓⋙
250hangendezeggeCarex pen­dulanatte bossenzTNB1i56❓⋙
11 zeven­bladAegopodium poda­grariavoed­sel­rijke zomenaTNB1i67❓⋙
734 zomerk­lokjeLeu­co­jum aestivumvoed­sel­rijke oeverszzKW1i46❓⋙
414weeg­bree–zon­nebloemDoron­icum plantagineumstin­se­plantzzTNB1021956❓⋙
413hart­blad–zon­nebloemDoron­icum pardalianchesstin­se­plantzzTNB1i66❓⋙
1101rid­der–zur­ingRumex obtusi­foliushumeuze ruigtenaTNB1i610❓⋙
1098krul–zur­ingRumex cris­pusstor­ingsm­i­lieusaTNB1i510❓⋙
1217 zwart­moeskervelSmyrnium olusatrumvoed­sel­rijke zomenzzzGE102a56❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend