Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 1f
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
56bosanemoonAnemone nemorosadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i35❓⋙
102ital­i­aansearonskelkArum italicumstin­se­plantzTNB1051856❓⋙
1634gewonebraamRubus fru­ti­co­susdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
163ruwedravikBro­mop­sis ramosa subsp. ramosakapvlak­tenzzzEB1i68❓⋙
1354bos–ereprijsVeron­ica montananatte bossenzzTNB1i57❓⋙
462 heer­moesEqui­se­tum arvensevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i45❓⋙
361 hol­wor­telCory­dalis cavastin­se­plantzzTNB1i35❓⋙
1886spaansehyacintHyacinthoides his­pan­icazz108c56❓⋙
838kuif–hyacintMus­cari comosumvoed­sel­rijke ruigtenzzTNB1101957❓⋙
5181tar­taarsekam­per­foelieLonicera tar­tan­icazz200s56❓⋙
546 kleefkruidGal­ium aparinevoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
598 klimopHed­era helixdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i912❓⋙
151bos–kort­steelBrachy­podium sylvaticumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i78❓⋙
390 kropaarDactylis glom­er­atavochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
33slan­gen–lookAllium scorodopra­sumstin­se­plantzzTNB1i67❓⋙
1546arm­bloemiglookAllium para­doxumstin­se­plantzzE20820.46❓⋙
369een­sti­jligemei­doornCratae­gus monogynastruwe­lenaTNB1i56❓⋙
1249grotemuurStel­laria holosteadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i46❓⋙
572donkereooievaars­bekGera­nium phaeumstin­se­plantzTNB1051859❓⋙
752gladpar­elzaadLithos­per­mum officinalestruwe­lenzzTNB1i57❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
1016sten­gel­lozesleutel­bloemPrim­ula vulgarisdroge, voed­sel­rijke bossenzzKW1i35❓⋙
1259gewonesmeer­wor­telSym­phy­tum officinalenatte ruigtenaTNB1i58❓⋙
1887oost­ersester­hy­acintScilla siber­icastin­se­plantzTNB1571934❓⋙
1064 wege­doornRham­nus catharticastruwe­lenaTNB1i56❓⋙
11 zeven­bladAegopodium poda­grariavoed­sel­rijke zomenaTNB1i67❓⋙
136 zuurbesBerberis vul­garisstruwe­lenzTNB1i56❓⋙
1217 zwart­moeskervelSmyrnium olusatrumvoed­sel­rijke zomenzzzGE102a56❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend