Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 1h
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
13gewoneagri­monieAgri­mo­nia eupatoriakalkrijke zomenaGE1i69❓⋙
708 akkerkoolLap­sana communisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i68❓⋙
1246bos–andoornStachys syl­vat­icadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
1642kantige bas­ter­d­wed­erik Epi­lo­bium tetragonumkapvlak­tenaTNB1i78❓⋙
959ruwbeemd­grasPoa triv­i­alisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i57❓⋙
692 beemd­kroonKnau­tia arvensisvochtige, bemeste graslandenzKW1i613❓⋙
513 beukFagus syl­vat­icadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i55❓⋙
940grotebev­er­nelPimpinella majorvochtige, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
529 bosaard­beiFra­garia vescakapvlak­tenaGE1i56❓⋙
1314 bostulpTulipa sylvestrisstin­se­plantzzKW1001945❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
1634gewonebraamRubus fru­ti­co­susdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
1089dauw–braamRubus cae­siusstruwe­lenaTNB1i57❓⋙
1321grotebrand­ne­telUrtica dioicavoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
1037zomer–eikQuer­cus roburdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i55❓⋙
5158zwarteeng­bloemVince­tox­i­cum nigrumstruwe­lenzzzE10820.58❓⋙
383witteeng­bloemVince­tox­i­cum hirundinariakalkrijke zomenzzzKW1i58❓⋙
531 esFrax­i­nus excelsiornatte bossenaTNB1i45❓⋙
2391 glan­shaver Arrhen­atherum elatius subsp. evochtige, bemeste graslandenaTNBi59❓⋙
462 heer­moesEqui­se­tum arvensevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i45❓⋙
329groothek­senkruidCir­caea lutetiananatte bossenaTNB1i69❓⋙
582 honds­drafGle­choma hederaceavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
412grotekaarde­bolDip­sacus fullonumkalkrijke ruigtenaTNB103a79❓⋙
411kleinekaarde­bolDip­sacus pilosuskapvlak­tenzTNB1i78❓⋙
789muskus–kaas­jeskruidMalva moschatavoed­sel­rijke zomenaTNB1i79❓⋙
546 kleefkruidGal­ium aparinevoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
83groteklitArc­tium lappahumeuze ruigtenaTNB100a78❓⋙
807dagkoekoeks­bloemSilene dioicavoed­sel­rijke zomenaTNB1i413❓⋙
151bos–kort­steelBrachy­podium sylvaticumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i78❓⋙
446 kweekElyt­ri­gia repensvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i68❓⋙
421 man­net­jes­varenDry­opteris filix-​masdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i610❓⋙
894wildemar­joleinOri­g­anum vulgarekalkrijke zomenaTNB1i79❓⋙
369een­sti­jligemei­doornCratae­gus monogynastruwe­lenaTNB1i56❓⋙
1224gekroesdemelkdis­telSonchus aspervoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
579geelnagelkruidGeum urbanumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i57❓⋙
578knikkendnagelkruidGeum rivalenatte bossenzzzKW1i56❓⋙
572donkereooievaars­bekGera­nium phaeumstin­se­plantzTNB1051859❓⋙
2430 paar­den­bloemTarax­acum officinalevochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
5129veel­bloemigeroosRosa mul­ti­floraaE204c67❓⋙
371grootstreep­zaadCrepis bien­nisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
17hoog stru­is­gras Agrostis gigan­tea a TNB1i68❓⋙
5457mid­del­steteu­nis­bloemOenothera bien­niskalkrijke ruigtenaTNB0c69❓⋙
934 tong­varenAsple­nium scolopendriummurenaTNB1i78❓⋙
946smalleweeg­breePlan­tago lanceolatavochtige, bemeste graslandenaTNB1i513❓⋙
450 wilgen­roosjeChame­rion angustifoliumkapvlak­tenaTNB1i79❓⋙
451harigwilgen­roosjeEpi­lo­bium hirsutumnatte ruigtenaTNB1i69❓⋙
188haag–windeCon­volvu­lus sepiumnatte ruigtenaTNB1i613❓⋙
632gladdewit­bolHol­cus mollisbossen op droge, zure grondaTNB1i68❓⋙
631gestreeptewit­bolHol­cus lanatusvochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
501sti­jvewolf­s­melkEuphor­bia strictakalkrijke akkerszzzKW1i69❓⋙
264bos–zeggeCarex syl­vat­icadroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i56❓⋙
11 zeven­bladAegopodium poda­grariavoed­sel­rijke zomenaTNB1i67❓⋙
1103bloed–zur­ingRumex san­guineusnatte bossenaTNB1i67❓⋙
1104spaansezur­ingRumex scu­ta­tusmurenzzzGE1i58❓⋙
515reuzen–zwenkgrasFes­tuca giganteadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i613❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend