Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 3a
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
708 akkerkoolLap­sana communisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i68❓⋙
1656groot akker­schermAmmi majusz100c67❓⋙
959ruwbeemd­grasPoa triv­i­alisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i57❓⋙
607gewoneberen­klauwHer­a­cleum sphondyliumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
147 bernagieBor­ago officinalisac613❓⋙
940grotebev­er­nelPimpinella majorvochtige, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
1807 boek­weitFagopy­rum esculentuma200c68❓⋙
15 bolderikAgrostemma githagovoed­sel­rijke akkerszKW100a67❓⋙
1764 bol­let­jes­raket Rapistrum rugo­sumvoed­sel­rijke ruigtenaE10520.510❓⋙
5986kleineboterbloemRanun­cu­lus parvifloruszzzc56❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
208krul–dis­telCar­duus crispushumeuze ruigtenaTNB1i79❓⋙
331akker–dis­telCir­sium arvensehumeuze ruigtenaTNB1i69❓⋙
159kweek–dravikBro­mop­sis iner­mis subsp. inermiskalk­graslan­denzTNB1i67❓⋙
1610tros–dravikBro­mus racemosusnatte, bemeste graslandenzKW1i56❓⋙
41 duistAlopecu­rus myosuroidesvoed­sel­rijke akkersaTNB100a57❓⋙
1358groteereprijsVeron­ica persicavoed­sel­rijke akkersaTNB20819413❓⋙
321geleganzen­bloemGlebio­nis segetumkalka­rme akkersaTNB100a613❓⋙
2391 glan­shaver Arrhen­atherum elatius subsp. evochtige, bemeste graslandenaTNBi59❓⋙
1222echtegulden­roe.Sol­idago virgaureabossen op droge, zure grondzKW1i713❓⋙
5028wildehaverAvena ster­iliszzzc68❓⋙
462 heer­moesEqui­se­tum arvensevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i45❓⋙
1207 herikSinapis arven­sisvoed­sel­rijke akkersaTNB100a59❓⋙
810goudgelehon­ingklaverMelilo­tus altissimusnatte ruigtenaTNB1i610❓⋙
809wittehon­ingklaverMelilo­tus albusvoed­sel­rijke ruigtenaTNB100a79❓⋙
412grotekaarde­bolDip­sacus fullonumkalkrijke ruigtenaTNB103a79❓⋙
794echtekamilleMatri­caria chamomillavoed­sel­rijke akkersaTNB100a513❓⋙
916groteklaproosPapaver rhoeasvoed­sel­rijke akkersaTNB100a57❓⋙
1305rodeklaverTri­folium pratensevochtige, bemeste graslandenaTNB1i513❓⋙
546 kleefkruidGal­ium aparinevoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
83groteklitArc­tium lappahumeuze ruigtenaTNB100a78❓⋙
1061 kno­pherikRaphanus raphanistrumkalka­rme akkersaTNB100a68❓⋙
1802 koolzaadBras­sica napusvoed­sel­rijke ruigtenaTNB41748❓⋙
279 koren­bloemCen­tau­rea cyanuskalka­rme akkersaGE111a68❓⋙
495 kroon­t­jeskruidEuphor­bia helioscopiavoed­sel­rijke akkersaTNB100a513❓⋙
715veld–lath­yrusLath­yrus pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
1224gekroesdemelkdis­telSonchus aspervoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
1225gewonemelkdis­telSonchus oler­aceusvoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
1197groenenaal­daarSetaria viridiskalka­rme akkersaTNB100a79❓⋙
573beemd–ooievaarsb.Gera­nium pratensevochtige, bemeste graslandenzTNB1i67❓⋙
570slip­bladigeooievaars­bekGera­nium dissectumvoed­sel­rijke akkersaTNB100a59❓⋙
575berm–ooievaars­bekGera­nium pyrenaicumhumeuze ruigtenaTNB10519513❓⋙
126 ootAvena fatuavoed­sel­rijke akkerszKW100a68❓⋙
394 peenDau­cus carotavochtige, bemeste graslandenaTNB1i613❓⋙
977 perzikkruidPer­si­caria maculosavoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
1820 phacelia Phacelia tanaceti­fo­liaaE35020.59❓⋙
1827 radijs Raphanus sativus a ❓⋙
1711ruigerup­sklaverMed­icago polymorphavoed­sel­rijke ruigtenzzzGE1051958❓⋙
1259gewonesmeer­wor­telSym­phy­tum officinalenatte ruigtenaTNB1i58❓⋙
372kleinstreep­zaadCrepis cap­il­larisvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i611❓⋙
371grootstreep­zaadCrepis bien­nisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
19gewoonstru­is­grasAgrostis cap­il­larisdroge, zure graslandenaTNB1i68❓⋙
873groteteu­nis­bloemOenothera glazio­vianakalkrijke ruigtenaTNB30119613❓⋙
1713bev­er­nel–torkruidOenan­the pimpinelloidesvochtige, bemeste graslandenzzzE10520.67❓⋙
967 veen­wor­telPer­si­caria amphibiastor­ingsm­i­lieusaTNB1i610❓⋙
1336 veld­slaVale­ri­anella locustadroge, neu­trale graslandenaTNB1i45❓⋙
1010 vijfvingerkruidPoten­tilla reptansstor­ingsm­i­lieusaTNB1i68❓⋙
1814 vlasLinum usi­tatis­si­mumac67❓⋙
1375vierzadige s.s.wikkeVicia tetrasperma subsp. tetraspermavoed­sel­rijke akkersaTNB1i56❓⋙
450 wilgen­roosjeChame­rion angustifoliumkapvlak­tenaTNB1i79❓⋙
73grotewind­halmApera spica-​ventikalka­rme akkersaTNB1i68❓⋙
631gestreeptewit­bolHol­cus lanatusvochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
501sti­jvewolf­s­melkEuphor­bia strictakalkrijke akkerszzzKW1i69❓⋙
498tuin–wolf­s­melkEuphor­bia peplusvoed­sel­rijke akkersaTNB100a713❓⋙
409kleinezand­koolDiplotaxis muraliskalkrijke ruigtenaTNB10319510❓⋙
235ruigezeggeCarex hirtastor­ingsm­i­lieusaTNB1i56❓⋙
1006 zil­ver­schoonPoten­tilla anserinastor­ingsm­i­lieusaTNB1i58❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend