Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 3b
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
717 aar­dakerLath­yrus tuberosusvochtige, bemeste graslandenzTNB1i68❓⋙
708 akkerkoolLap­sana communisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i68❓⋙
692 beemd­kroonKnau­tia arvensisvochtige, bemeste graslandenzKW1i613❓⋙
147 bernagieBor­ago officinalisac613❓⋙
940grotebev­er­nelPimpinella majorvochtige, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
15 bolderikAgrostemma githagovoed­sel­rijke akkerszKW100a67❓⋙
2440 bol­let­jeskersCar­damine bulbiferazzc46❓⋙
1764 bol­let­jes­raket Rapistrum rugo­sumvoed­sel­rijke ruigtenaE10520.510❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
1322kleine brand­ne­tel Urtica urensvoed­sel­rijke akkersaTNB100a513❓⋙
1358groteereprijsVeron­ica persicavoed­sel­rijke akkersaTNB20819413❓⋙
18 fior­ingrasAgrostis stoloniferastor­ingsm­i­lieusaTNB1i69❓⋙
321geleganzen­bloemGlebio­nis segetumkalka­rme akkersaTNB100a613❓⋙
306mel–ganzen­voetChenopodium albumvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i713❓⋙
313esdoorn–ganzen­voetChenopodium hybridumvoed­sel­rijke ruigtenzzTNB100a79❓⋙
428europesehanen­pootEchinochloa crus-​gallikalka­rme akkersaTNB100a713❓⋙
462 heer­moesEqui­se­tum arvensevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i45❓⋙
1805 hen­nepCannabis sativazc78❓⋙
200 herder­stasjeCapsella bursa-​pastoristred­plantaTNB1i312❓⋙
1207 herikSinapis arven­sisvoed­sel­rijke akkersaTNB100a59❓⋙
799 hop­klaverMed­icago lupulinavochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
1629zaad–hut­ten­tutCamelina sativa subsp. sativazzzc57❓⋙
412grotekaarde­bolDip­sacus fullonumkalkrijke ruigtenaTNB103a79❓⋙
411kleinekaarde­bolDip­sacus pilosuskapvlak­tenzTNB1i78❓⋙
916groteklaproosPapaver rhoeasvoed­sel­rijke akkersaTNB100a57❓⋙
911sti­jveklaverzur­ingOxalis strictavoed­sel­rijke akkersaTNB30117610❓⋙
807dagkoekoeks­bloemSilene dioicavoed­sel­rijke zomenaTNB1i413❓⋙
1328 koekruid Vac­caria hispanica zz ❓⋙
495 kroon­t­jeskruidEuphor­bia helioscopiavoed­sel­rijke akkersaTNB100a513❓⋙
390 kropaarDactylis glom­er­atavochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
715veld–lath­yrusLath­yrus pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
72akker–leeuwen­bekMisopates oron­tiumkalka­rme akkerszKW100a610❓⋙
736wildeligusterLigus­trum vulgarestruwe­lenaTNB1i67❓⋙
2286haag–ligusterLigus­trum ovalifoliuma251s68❓⋙
33slan­gen–lookAllium scorodopra­sumstin­se­plantzzTNB1i67❓⋙
35kraai–lookAllium vinealevoed­sel­rijke zomenaTNB1i68❓⋙
29 look-​zonder-​lookAlliaria peti­o­latavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
369een­sti­jligemei­doornCratae­gus monogynastruwe­lenaTNB1i56❓⋙
2394spies–meldeAtriplex pros­tratavoed­sel­rijke ruigtenaTNBi79❓⋙
2324akker–melkdis­telSonchus arven­sisvoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
1225gewonemelkdis­telSonchus oler­aceusvoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
1224gekroesdemelkdis­telSonchus aspervoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
526 moerasspireaFil­ipen­dula ulmarianatte, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
1195geel­rodenaal­daarSetaria pumilakalka­rme akkersaTNB419713❓⋙
573beemd–ooievaarsb.Gera­nium pratensevochtige, bemeste graslandenzTNB1i67❓⋙
577rondeooievaars­bekGera­nium rotundifoliumvoed­sel­rijke ruigtenzzTNB1i49❓⋙
2430 paar­den­bloemTarax­acum officinalevochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
47 pape­gaaienkruidAma­ran­thus retroflexuskalka­rme akkersaTNB30119710❓⋙
977 perzikkruidPer­si­caria maculosavoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
1137grotepim­per­nelSan­guisorba officinalisnatte, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
756engelsraaigrasLolium perennetred­plantaTNB1i613❓⋙
933 rietPhrag­mites australisvoed­sel­rijke oeversaTNB1i710❓⋙
1711ruigerup­sklaverMed­icago polymorphavoed­sel­rijke ruigtenzzzGE1051958❓⋙
1203franse silene Silene gal­lica zz BE❓⋙
1259gewonesmeer­wor­telSym­phy­tum officinalenatte ruigtenaTNB1i58❓⋙
1 spaanse aakkalkrijke bossenaTNB1i56❓⋙
371grootstreep­zaadCrepis bien­nisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
873groteteu­nis­bloemOenothera glazio­vianakalkrijke ruigtenaTNB30119613❓⋙
1340zwartetoortsVer­bas­cum nigrumkalkrijke ruigtenaTNB1i69❓⋙
5612groottril­grasBriza max­imazzzc58❓⋙
968gewoonvarkens­grasPoly­gonum avicularetred­plantaTNB1i513❓⋙
967 veen­wor­telPer­si­caria amphibiastor­ingsm­i­lieusaTNB1i610❓⋙
840akker–vergeet-​mij-​nietjeMyoso­tis arvensisvoed­sel­rijke zomenaTNB100a513❓⋙
408harigvinger­grasDig­i­taria sanguinalisvoed­sel­rijke ruigtenaTNB100a713❓⋙
1814 vlasLinum usi­tatis­si­mumac67❓⋙
550gladwal­stroGal­ium mollugovochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
5455ver­getenwikkeVicia sativa subsp. segetalis a TNB ❓⋙
188haag–windeCon­volvu­lus sepiumnatte ruigtenaTNB1i613❓⋙
631gestreeptewit­bolHol­cus lanatusvochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
1281 witte kroddeThlaspi arvensevoed­sel­rijke akkersaTNB100a59❓⋙
501sti­jvewolf­s­melkEuphor­bia strictakalkrijke akkerszzzKW1i69❓⋙
498tuin–wolf­s­melkEuphor­bia peplusvoed­sel­rijke akkersaTNB100a713❓⋙
262berm-​, gewonezeggeCarex spi­catavoed­sel­rijke zomenaTNB1i56❓⋙
11 zeven­bladAegopodium poda­grariavoed­sel­rijke zomenaTNB1i67❓⋙
1093veld–zur­ingRumex ace­tosavochtige, bemeste graslandenaTNB1i56❓⋙
970 zwaluw­tongFal­lopia convolvulusvoed­sel­rijke akkersaTNB100a713❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend