Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 4a
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
955platbeemd­grasPoa com­pressakalk­graslan­denaTNB1i67❓⋙
2417muur–havikskruidHieracium muro­rumkalkrijke bossenzzKW1i57❓⋙
582 honds­drafGle­choma hederaceavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
715veld–lath­yrusLath­yrus pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
741muur–leeuwen­bekCym­balaria muralismurenaTNB10517513❓⋙
579geelnagelkruidGeum urbanumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i57❓⋙
8598wim­per–par­el­grasMel­ica ciliatazzz❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
305 stink­ende gouweChe­li­do­nium majusvoed­sel­rijke zomenaTNB1i513❓⋙
371grootstreep­zaadCrepis bien­nisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
1180 trip­madamSedum rupestredroge, neu­trale graslandenzKW1i67❓⋙
1176witvetkruidSedum albumkalk­graslan­denaTNB1i67❓⋙
1101rid­der–zur­ingRumex obtusi­foliushumeuze ruigtenaTNB1i610❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend