Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 4d
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
404steen–anjerDianthus del­toidesdroge, zure graslandenzzKW1i613❓⋙
102ital­i­aansearonskelkArum italicumstin­se­plantzTNB1051856❓⋙
607gewoneberen­klauwHer­a­cleum sphondyliumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
1321grotebrand­ne­telUrtica dioicavoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
702geledovene­telLami­as­trum gale­ob­dolon subsp. galeobdolonstin­se­planta1i46❓⋙
1355man­net­jesereprijsVeron­ica officinalisdroge hei­denaTNB1i58❓⋙
1011aard­bei–ganz­erikPoten­tilla steriliskalkrijke bossenzzKW1i35❓⋙
462 heer­moesEqui­se­tum arvensevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i45❓⋙
916groteklaproosPapaver rhoeasvoed­sel­rijke akkersaTNB100a57❓⋙
807dagkoekoeks­bloemSilene dioicavoed­sel­rijke zomenaTNB1i413❓⋙
33slan­gen–lookAllium scorodopra­sumstin­se­plantzzTNB1i67❓⋙
29 look-​zonder-​lookAlliaria peti­o­latavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
572donkereooievaars­bekGera­nium phaeumstin­se­plantzTNB1051859❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
42grotevossen­staartAlopecu­rus pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
605 wrang­wor­telHelle­borus viridisstin­se­plantzzzBE1i14❓⋙
1611groene berm–zeggeCarex divulsakalkrijke zomenzzTNB1i56❓⋙
264bos–zeggeCarex syl­vat­icadroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i56❓⋙
262berm-​, gewonezeggeCarex spi­catavoed­sel­rijke zomenaTNB1i56❓⋙
24kruipendzene­groenAjuga rep­tansnatte, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
1093veld–zur­ingRumex ace­tosavochtige, bemeste graslandenaTNB1i56❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend