Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 4e
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
153 bev­ert­jesBriza mediavochtige, bemeste graslandenzKW1i58❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
702geledovene­telLami­as­trum gale­ob­dolon subsp. galeobdolonstin­se­planta1i46❓⋙
1645 ege­lantier s.l.Rosa rubig­i­nosa s.l.a68❓⋙
5468echtegaman­derTeu­crium chamaedryskalk­graslan­denzzzGE0c710❓⋙
462 heer­moesEqui­se­tum arvensevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i45❓⋙
582 honds­drafGle­choma hederaceavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
369een­sti­jligemei­doornCratae­gus monogynastruwe­lenaTNB1i56❓⋙
1248gras–muurStel­laria gramineavochtige, bemeste graslandenaTNB1i57❓⋙
5090knikkendpar­el­grasMel­ica nutanszzzc56❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
934 tong­varenAsple­nium scolopendriummurenaTNB1i78❓⋙
766gewoneveld­biesLuzula campestrisdroge, zure graslandenaTNB1i35❓⋙
42grotevossen­staartAlopecu­rus pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
259oever–zeggeCarex ripariavoed­sel­rijke oeversaTNB1i56❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend