Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 4f
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
708 akkerkoolLap­sana communisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i68❓⋙
692 beemd­kroonKnau­tia arvensisvochtige, bemeste graslandenzKW1i613❓⋙
1260 boeren­wormkruidTanace­tum vulgarehumeuze ruigtenaTNB1i79❓⋙
1634gewonebraamRubus fru­ti­co­susdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
1321grotebrand­ne­telUrtica dioicavoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
5475gevlektedovene­telLamium mac­u­la­tumstin­se­plantaTNB0c410❓⋙
700wittedovene­telLamium albumvoed­sel­rijke zomenaTNB100a413❓⋙
1759gekieldedravikCer­a­tochloa carinatahumeuze ruigtenzE30120.69❓⋙
1765tros–glid­kruidScutel­laria columnaestin­se­plantzzTNB1111967❓⋙
1222echtegulden­roe.Sol­idago virgaureabossen op droge, zure grondzKW1i713❓⋙
276stijfhard­grasCat­apodium rigidumkalk­graslan­denzzTNB1i57❓⋙
582 honds­drafGle­choma hederaceavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
1146 kan­de­laartjeSax­ifraga tridactylitesdroge, neu­trale graslandenzTNB1i46❓⋙
1343 kon­ingskaarsVer­bas­cum thapsuskalkrijke ruigtenaTNB1i710❓⋙
151bos–kort­steelBrachy­podium sylvaticumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i78❓⋙
1622boeren–krokusCro­cus tommasinianusstin­se­plantzTNB1601923❓⋙
1188jakobs– s.s.kruiskruidJacobaea vul­garis subsp. vulgarisdroge, neu­trale graslandenaTNB610❓⋙
446 kweekElyt­ri­gia repensvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i68❓⋙
1227wildelijsterbesSor­bus aucupariabossen op droge, zure grondaTNB1i56❓⋙
29 look-​zonder-​lookAlliaria peti­o­latavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
1249grotemuurStel­laria holosteadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i46❓⋙
579geelnagelkruidGeum urbanumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i57❓⋙
2443glanzigeooievaarsb.Gera­nium lucidumvoed­sel­rijke ruigtenzTNB11320.58❓⋙
572donkereooievaars­bekGera­nium phaeumstin­se­plantzTNB1051859❓⋙
577rondeooievaars­bekGera­nium rotundifoliumvoed­sel­rijke ruigtenzzTNB1i49❓⋙
571zachteooievaars­bekGera­nium mollevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i513❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
5035 spoor­bloem Cen­tran­thus rubera100c69❓⋙
1342 stalk­a­arsVer­bas­cum densiflorumkalkrijke ruigtenaTNB1i710❓⋙
305 stink­ende gouweChe­li­do­nium majusvoed­sel­rijke zomenaTNB1i513❓⋙
5457mid­del­steteu­nis­bloemOenothera bien­niskalkrijke ruigtenaTNB0c69❓⋙
1340zwartetoortsVer­bas­cum nigrumkalkrijke ruigtenaTNB1i69❓⋙
1336 veld­slaVale­ri­anella locustadroge, neu­trale graslandenaTNB1i45❓⋙
406 vinger­hoed­skruidDig­i­talis purpureakapvlak­tenaTNB1i510❓⋙
5658blauwzwenkgrasFes­tuca glaucazzz105c57❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend