Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 4g
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
603 beemd­haverHelic­totri­chon pratensekalk­graslan­denzzzKW1i58❓⋙
706paarsedovene­telLamium pur­pureumvoed­sel­rijke akkersaTNB1i310❓⋙
1759gekieldedravikCer­a­tochloa carinatahumeuze ruigtenzE30120.69❓⋙
1352klimopereprijsVeron­ica hederifoliakalka­rme akkersaTNB1i35❓⋙
1347veld–ereprijsVeron­ica arvensisdroge, neu­trale graslandenaTNB1i413❓⋙
276stijfhard­grasCat­apodium rigidumkalk­graslan­denzzTNB1i57❓⋙
295kluwen–hoorn­bloemCerastium glom­er­a­tumvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i46❓⋙
1866tuin–judaspen­ningLunaria annuaaE10920.56❓⋙
1146 kan­de­laartjeSax­ifraga tridactylitesdroge, neu­trale graslandenzTNB1i46❓⋙
598 klimopHed­era helixdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i912❓⋙
29 look-​zonder-​lookAlliaria peti­o­latavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
2443glanzigeooievaarsb.Gera­nium lucidumvoed­sel­rijke ruigtenzTNB11320.58❓⋙
577rondeooievaars­bekGera­nium rotundifoliumvoed­sel­rijke ruigtenzzTNB1i49❓⋙
2430 paar­den­bloemTarax­acum officinalevochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
305 stink­ende gouweChe­li­do­nium majusvoed­sel­rijke zomenaTNB1i513❓⋙
952 straat­grasPoa annuatred­plantaTNB1i112❓⋙
203kleineveld­kersCar­damine hirsutadroge, neu­trale graslandenaTNB1i36❓⋙
1336 veld­slaVale­ri­anella locustadroge, neu­trale graslandenaTNB1i45❓⋙
1176witvetkruidSedum albumkalk­graslan­denaTNB1i67❓⋙
1112liggendevet­muurSag­ina procumbenstred­plantaTNB1i59❓⋙
483 vroegelingErophila vernadroge, neu­trale graslandenaTNB1i25❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend