Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 4h
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
1642kantige bas­ter­d­wed­erik Epi­lo­bium tetragonumkapvlak­tenaTNB1i78❓⋙
1260 boeren­wormkruidTanace­tum vulgarehumeuze ruigtenaTNB1i79❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
799 hop­klaverMed­icago lupulinavochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
1305rodeklaverTri­folium pratensevochtige, bemeste graslandenaTNB1i513❓⋙
2324akker–melkdis­telSonchus arven­sisvoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
2443glanzigeooievaarsb.Gera­nium lucidumvoed­sel­rijke ruigtenzTNB11320.58❓⋙
570slip­bladigeooievaars­bekGera­nium dissectumvoed­sel­rijke akkersaTNB100a59❓⋙
575berm–ooievaars­bekGera­nium pyrenaicumhumeuze ruigtenaTNB10519513❓⋙
840akker–vergeet-​mij-​nietjeMyoso­tis arvensisvoed­sel­rijke zomenaTNB100a513❓⋙
946smalleweeg­breePlan­tago lanceolatavochtige, bemeste graslandenaTNB1i513❓⋙
947groteweeg­breePlan­tago major subsp. majortred­plantaTNB1i511❓⋙
258ijlezeggeCarex remotanatte bossenaTNB1i56❓⋙
1093veld–zur­ingRumex ace­tosavochtige, bemeste graslandenaTNB1i56❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend