Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 4i
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
13gewoneagri­monieAgri­mo­nia eupatoriakalkrijke zomenaGE1i69❓⋙
692 beemd­kroonKnau­tia arvensisvochtige, bemeste graslandenzKW1i613❓⋙
1260 boeren­wormkruidTanace­tum vulgarehumeuze ruigtenaTNB1i79❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
1634gewonebraamRubus fru­ti­co­susdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i68❓⋙
1351gewoneereprijsVeron­ica chamaedrysvochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
2417muur–havikskruidHieracium muro­rumkalkrijke bossenzzKW1i57❓⋙
647kantighertshooiHyper­icum mac­u­la­tum subsp. obtusiusculumdroge hei­denaTNB1i79❓⋙
639 hopHumu­lus lupulusstruwe­lenaTNB1i79❓⋙
1344 ijz­er­hardVer­bena officinalisvochtige, bemeste graslandenaTNB100a613❓⋙
357bontkroonkruidSecurig­era variakalk­graslan­denzTNB1i69❓⋙
715veld–lath­yrusLath­yrus pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
33slan­gen–lookAllium scorodopra­sumstin­se­plantzzTNB1i67❓⋙
894wildemar­joleinOri­g­anum vulgarekalkrijke zomenaTNB1i79❓⋙
369een­sti­jligemei­doornCratae­gus monogynastruwe­lenaTNB1i56❓⋙
2418gele s.s.mor­genst.Trago­pogon praten­sis subsp. pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i57❓⋙
5190blekemor­gen­sterTrago­pogon dubiusvoed­sel­rijke ruigtenzzTNB10320.57❓⋙
1772wol­ligemuntMen­tha x rotundifoliastor­ingsm­i­lieusa1031979❓⋙
573beemd–ooievaarsb.Gera­nium pratensevochtige, bemeste graslandenzTNB1i67❓⋙
575berm–ooievaars­bekGera­nium pyrenaicumhumeuze ruigtenaTNB10519513❓⋙
5450kleine s.s.pim­per­nelSan­guisorba minor subsp. minorkalk­graslan­denaTNB1i59❓⋙
1065harigerate­laarRhi­nan­thus alectorolophusvochtige, bemeste graslandenzzTNB1i57❓⋙
1067kleinerate­laarRhi­nan­thus minordroge hei­denaGE1i59❓⋙
761gewonerolklaverLotus cor­nic­u­la­tusdroge, neu­trale graslandenaTNB1i513❓⋙
876kruipendstalkruidOno­nis repens subsp. repensdroge, neu­trale graslandenzTNB1i69❓⋙
371grootstreep­zaadCrepis bien­nisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
1340zwartetoortsVer­bas­cum nigrumkalkrijke ruigtenaTNB1i69❓⋙
1713bev­er­nel–torkruidOenan­the pimpinelloidesvochtige, bemeste graslandenzzzE10520.67❓⋙
1010 vijfvingerkruidPoten­tilla reptansstor­ingsm­i­lieusaTNB1i68❓⋙
1132kruid–vlierSam­bu­cus ebuluskapvlak­tenzzKW1i78❓⋙
557geelwal­stroGal­ium verumdroge, neu­trale graslandenaTNB1i613❓⋙
550gladwal­stroGal­ium mollugovochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
1923geelzon­neroosjeHelianthe­mum nummulariumkalk­graslan­denzzzGE1i59❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend