Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 4k
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
404steen–anjerDianthus del­toidesdroge, zure graslandenzzKW1i613❓⋙
129stink­endebal­loteBal­lota nigra subsp. meridionalishumeuze ruigtenaTNB100a613❓⋙
1143 borstelkransClinopodium vul­garekalkrijke zomenzzTNB1i79❓⋙
528grotebosaard­beiFra­garia moschatadroge, voed­sel­rijke bossenzzzEB1i57❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
1056kruipendeboterbloemRanun­cu­lus repensstor­ingsm­i­lieusaTNB1i57❓⋙
325wildecichoreiCicho­rium intybusvochtige, bemeste graslandenaTNB100a78❓⋙
878weg–dis­telOno­por­dum acanthiumkalkrijke ruigtenaTNB105a79❓⋙
700wittedovene­telLamium albumvoed­sel­rijke zomenaTNB100a413❓⋙
937 dubbelkelkPicris echioideskalkrijke ruigtenzTNB105a79❓⋙
533gewoneduiv­enkervelFumaria offic­i­nalisvoed­sel­rijke akkersaTNB100a513❓⋙
4 duizend­bladAchil­lea millefoliumvochtige, bemeste graslandenaTNB1i611❓⋙
978gewoneeik­varenPoly­podium vulgarebossen op droge, zure grondaTNB1i79❓⋙
1352klimopereprijsVeron­ica hederifoliakalka­rme akkersaTNB1i35❓⋙
1896draad–ereprijsVeron­ica filiformisvochtige, bemeste graslandenaE21020.45❓⋙
531 esFrax­i­nus excelsiornatte bossenaTNB1i45❓⋙
475canadesefijn­straalConyza canaden­sistred­plantaTNB30118713❓⋙
70 fluitenkruidAnthriscus sylvestrisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i56❓⋙
1367 gelderse roosVibur­num opulusnatte bossenaTNB1i66❓⋙
919kleinglaskruidPari­etaria judaicamurenzTNB1i510❓⋙
1222echtegulden­roe.Sol­idago virgaureabossen op droge, zure grondzKW1i713❓⋙
728 hart­ges­panLeonu­rus cardiacahumeuze ruigtenzTNB100a68❓⋙
611oranjehavikskruidHieracium auran­ti­acumdroge, zure graslandenaTNB1i67❓⋙
2417muur–havikskruidHieracium muro­rumkalkrijke bossenzzKW1i57❓⋙
462 heer­moesEqui­se­tum arvensevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i45❓⋙
2388 hek­sen­melkEuphor­bia esulakalkrijke ruigtenaTNB5i57❓⋙
5047geel­wittehelm­bloemPseu­do­fu­maria albamurenzzE15220.613❓⋙
1170knopighelmkruidScro­phu­laria nodosadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i69❓⋙
2358 hemel­sleu­telSedum tele­phiumkalkrijke zomenaTNB1i69❓⋙
5512bas­taard–hemel­sleu­telSedum tele­phium ‚Herbstfreude’ zz0c910❓⋙
1207 herikSinapis arven­sisvoed­sel­rijke akkersaTNB100a59❓⋙
582 honds­drafGle­choma hederaceavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
810goudgelehon­ingklaverMelilo­tus altissimusnatte ruigtenaTNB1i610❓⋙
809wittehon­ingklaverMelilo­tus albusvoed­sel­rijke ruigtenaTNB100a79❓⋙
1866tuin–judaspen­ningLunaria annuaaE10920.56❓⋙
412grotekaarde­bolDip­sacus fullonumkalkrijke ruigtenaTNB103a79❓⋙
792grootkaas­jeskruidMalva sylvestrisvoed­sel­rijke ruigtenaTNB100a613❓⋙
789muskus–kaas­jeskruidMalva moschatavoed­sel­rijke zomenaTNB1i79❓⋙
64gelekamilleAnthemis tinc­to­riavoed­sel­rijke ruigtenzTNB1031769❓⋙
489wildekar­di­naalsm.Euony­mus europaeusstruwe­lenaTNB1i56❓⋙
916groteklaproosPapaver rhoeasvoed­sel­rijke akkersaTNB100a57❓⋙
1299kleineklaverTri­folium dubiumvochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
1306witteklaverTri­folium repensstor­ingsm­i­lieusaTNB1i513❓⋙
1305rodeklaverTri­folium pratensevochtige, bemeste graslandenaTNB1i513❓⋙
1835inkar­naat–klaverTri­folium incarnatumzc57❓⋙
546 kleefkruidGal­ium aparinevoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
1766 knoop­kruidCen­tau­rea jaceavochtige, bemeste graslandenaTNB1i613❓⋙
544harigknop­kruidGalin­soga quadriradiatavoed­sel­rijke akkersaTNB30319613❓⋙
807dagkoekoeks­bloemSilene dioicavoed­sel­rijke zomenaTNB1i413❓⋙
355rodekor­noeljeCor­nus sanguineastruwe­lenaTNB1i66❓⋙
1852amerikaanskrenten­boom­pjeAme­lanchier lamarckiibossen op droge, zure grondaTNB30120.45❓⋙
1733bezem– kruiskruid Senecio inae­quidensnatte ruigtenaE40520.612❓⋙
1192kleinkruiskruidSenecio vul­garisvoed­sel­rijke akkersaTNB1i112❓⋙
1188jakobs– s.s.kruiskruidJacobaea vul­garis subsp. vulgarisdroge, neu­trale graslandenaTNB610❓⋙
446 kweekElyt­ri­gia repensvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i68❓⋙
741muur–leeuwen­bekCym­balaria muralismurenaTNB10517513❓⋙
736wildeligusterLigus­trum vulgarestruwe­lenaTNB1i67❓⋙
29 look-​zonder-​lookAlliaria peti­o­latavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
1377 maag­den­palmVinca minordroge, voed­sel­rijke bossenaTNB103a45❓⋙
135 madeliefjeBel­lis perennisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i49❓⋙
319gewonemar­grietLeu­can­the­mum vulgarevochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
894wildemar­joleinOri­g­anum vulgarekalkrijke zomenaTNB1i79❓⋙
370tweesti­jligemei­doornCratae­gus laevigatadroge, voed­sel­rijke bossenzKW1i55❓⋙
1225gewonemelkdis­telSonchus oler­aceusvoed­sel­rijke akkersaTNB1i613❓⋙
2418gele s.s.mor­genst.Trago­pogon praten­sis subsp. pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i57❓⋙
1338 mot­tenkruidVer­bas­cum blattariakalkrijke ruigtenzTNB1i68❓⋙
5092peper–muntMen­tha x piperitazz613❓⋙
1817aar–muntMen­tha spicatazzc79❓⋙
1250vogel–muurStel­laria mediavoed­sel­rijke akkersaTNB1i112❓⋙
1175 muurpeperSedum acredroge, neu­trale graslandenaTNB1i67❓⋙
1219zwarte s.s.nachtschadeSolanum nigrum subsp. nigrumvoed­sel­rijke akkersaTNB100a613❓⋙
579geelnagelkruidGeum urbanumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i57❓⋙
2489stink­endnieskruidHelle­borus foetiduskalkrijke bossenzzTNB10020.15❓⋙
2443glanzigeooievaarsb.Gera­nium lucidumvoed­sel­rijke ruigtenzTNB11320.58❓⋙
573beemd–ooievaarsb.Gera­nium pratensevochtige, bemeste graslandenzTNB1i67❓⋙
572donkereooievaars­bekGera­nium phaeumstin­se­plantzTNB1051859❓⋙
575berm–ooievaars­bekGera­nium pyrenaicumhumeuze ruigtenaTNB10519513❓⋙
571zachteooievaars­bekGera­nium mollevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i513❓⋙
2430 paar­den­bloemTarax­acum officinalevochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
922 pasti­naakPasti­naca sativa subsp. sativavochtige, bemeste graslandenaTNB1i79❓⋙
394 peenDau­cus carotavochtige, bemeste graslandenaTNB1i613❓⋙
5450kleine s.s.pim­per­nelSan­guisorba minor subsp. minorkalk­graslan­denaTNB1i59❓⋙
756engelsraaigrasLolium perennetred­plantaTNB1i613❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
5246echtesalieSalvia offic­i­naliszz105c67❓⋙
1273valsesalieTeu­crium scorodoniabossen op droge, zure grondaTNB1i78❓⋙
5117 schi­j­naard­beiPoten­tilla indicaaE20920.510❓⋙
1819 slaap­bolPapaver som­niferumac68❓⋙
431 slan­genkruidEchium vul­garekalkrijke ruigtenaTNB100a59❓⋙
1259gewonesmeer­wor­telSym­phy­tum officinalenatte ruigtenaTNB1i58❓⋙
5373rimpeligesneeuw­balVibur­num rhytidophyllumstruwe­lenzzOV-​1250s57❓⋙
5035 spoor­bloem Cen­tran­thus rubera100c69❓⋙
1342 stalk­a­arsVer­bas­cum densiflorumkalkrijke ruigtenaTNB1i710❓⋙
1142berg–steen­tijmClinopodium men­thi­foliumkalkrijke zomenzzzGE1i79❓⋙
305 stink­ende gouweChe­li­do­nium majusvoed­sel­rijke zomenaTNB1i513❓⋙
371grootstreep­zaadCrepis bien­nisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
5457mid­del­steteu­nis­bloemOenothera bien­niskalkrijke ruigtenaTNB0c69❓⋙
873groteteu­nis­bloemOenothera glazio­vianakalkrijke ruigtenaTNB30119613❓⋙
934 tong­varenAsple­nium scolopendriummurenaTNB1i78❓⋙
1340zwartetoortsVer­bas­cum nigrumkalkrijke ruigtenaTNB1i69❓⋙
1180 trip­madamSedum rupestredroge, neu­trale graslandenzKW1i67❓⋙
968gewoonvarkens­grasPoly­gonum avicularetred­plantaTNB1i513❓⋙
1336 veld­slaVale­ri­anella locustadroge, neu­trale graslandenaTNB1i45❓⋙
8365lydiumvetkruidSedum lydiumzzz❓⋙
1176witvetkruidSedum albumkalk­graslan­denaTNB1i67❓⋙
5565kamtschaticumvetkruidSedum kamtschaticumzz0c610❓⋙
406 vinger­hoed­skruidDig­i­talis purpureakapvlak­tenaTNB1i510❓⋙
745 vlas­bekjeLinaria vul­garisvoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i613❓⋙
550gladwal­stroGal­ium mollugovochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
784grotewed­erikLysi­machia vulgarisnatte, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
946smalleweeg­breePlan­tago lanceolatavochtige, bemeste graslandenaTNB1i513❓⋙
1372voeder–wikkeVicia sativa subsp. sativaa57❓⋙
188haag–windeCon­volvu­lus sepiumnatte ruigtenaTNB1i613❓⋙
631gestreeptewit­bolHol­cus lanatusvochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
11 zeven­bladAegopodium poda­grariavoed­sel­rijke zomenaTNB1i67❓⋙
1006 zil­ver­schoonPoten­tilla anserinastor­ingsm­i­lieusaTNB1i58❓⋙
1101rid­der–zur­ingRumex obtusi­foliushumeuze ruigtenaTNB1i610❓⋙
1098krul–zur­ingRumex cris­pusstor­ingsm­i­lieusaTNB1i510❓⋙
111 zwart­steel Asple­nium adiantum-​nigrummurenzzTNB1i89❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend