Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 6a
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
969 adder­wor­telPer­si­caria bistortanatte, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
1245moeras–andoornStachys palus­trisnatte ruigtenaTNB1i78❓⋙
957moeras–beemd­grasPoa palus­trisvoed­sel­rijke oeversaTNB1i68❓⋙
519 beemd­lang­bloemFes­tuca pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i69❓⋙
607gewoneberen­klauwHer­a­cleum sphondyliumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
1160bos–biesScir­pus sylvaticusnatte, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
1089dauw–braamRubus cae­siusstruwe­lenaTNB1i57❓⋙
334moes–dis­telCir­sium oleraceumnatte, bemeste graslandenzzTNB1i69❓⋙
1630 dode­mansvingersOenan­the crocatanatte ruigtenzzzGE11220.67❓⋙
1229groteegel­skopSpar­ga­nium erectumvoed­sel­rijke oeversaTNB1i69❓⋙
1415bredeeik­varenPoly­podium interjectum struwe­lenzzTNB1i89❓⋙
36zwarteelsAlnus gluti­nosanatte bossenaTNB1i23❓⋙
531 esFrax­i­nus excelsiornatte bossenaTNB1i45❓⋙
2gewoneesdoornAcer pseudo­pla­tanusstin­se­plantaTNB1031746❓⋙
849wildegagelMyrica galenatte hei­denaGE1i45❓⋙
1029 heel­blaad­jesPuli­caria dysentericastor­ingsm­i­lieusaTNB1i79❓⋙
43 heemstAlthaea offic­i­nalisnatte ruigtenzKW1i79❓⋙
173 hen­negrasCala­m­a­grostis canescenslaagve­nenaTNB1i67❓⋙
299grofhoorn­bladCer­ato­phyl­lum demersumvoed­sel­rijke waterenaTNB1i69❓⋙
639 hopHumu­lus lupulusstruwe­lenaTNB1i79❓⋙
1320gladdeiepUlmus minorstin­se­plantaTNB1i34❓⋙
785grotekat­ten­staartLythrum sali­carianatte ruigtenaTNB1i69❓⋙
532wildekievits­bloemFrit­il­laria meleagrisnatte, bemeste graslandenzzBE1i45❓⋙
490 koningin­nekruidEupa­to­rium cannabinumnatte ruigtenaTNB1i79❓⋙
355rodekor­noeljeCor­nus sanguineastruwe­lenaTNB1i66❓⋙
151bos–kort­steelBrachy­podium sylvaticumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i78❓⋙
1227wildelijsterbesSor­bus aucupariabossen op droge, zure grondaTNB1i56❓⋙
34das–lookAllium ursinumkalkrijke bossenaTNB1i46❓⋙
369een­sti­jligemei­doornCratae­gus monogynastruwe­lenaTNB1i56❓⋙
526 moerasspireaFil­ipen­dula ulmarianatte, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
427 moeras­varenThe­lypteris palustrislaagve­nenzTNB1i79❓⋙
579geelnagelkruidGeum urbanumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i57❓⋙
933 rietPhrag­mites australisvoed­sel­rijke oeversaTNB1i710❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
5129veel­bloemigeroosRosa mul­ti­floraaE204c67❓⋙
1275poel–ruitThal­ic­trum flavumnatte ruigtenaTNB1i67❓⋙
680pit–rusJun­cus effususstor­ingsm­i­lieusaTNB1i68❓⋙
1021 slee­doornPrunus spin­osastruwe­lenaTNB1i45❓⋙
1 spaanse aakkalkrijke bossenaTNB1i56❓⋙
1333echtevale­ri­aanVale­ri­ana officinalisnatte, bemeste graslandenaTNB1i67❓⋙
866wittewater­lelieNymphaea albavoed­sel­rijke waterenaTNB1i58❓⋙
326 water­scheer­ling Cicuta virosa z KW❓⋙
784grotewed­erikLysi­machia vulgarisnatte, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
1116schiet–wilgSalix albanatte ruigtenaTNB1i45❓⋙
1122lau­rier–wilgSalix pen­tan­dranatte bossenzTNB1i56❓⋙
451harigwilgen­roosjeEpi­lo­bium hirsutumnatte ruigtenaTNB1i69❓⋙
496moeras–wolf­s­melkEuphor­bia palustrisnatte ruigtenzzKW1i56❓⋙
249pluim–zeggeCarex pan­ic­u­latavoed­sel­rijke oeversaTNB1i56❓⋙
259oever–zeggeCarex ripariavoed­sel­rijke oeversaTNB1i56❓⋙
258ijlezeggeCarex remotanatte bossenaTNB1i56❓⋙
1099water–zur­ingRumex hydro­la­p­athumvoed­sel­rijke oeversaTNB1i78❓⋙
1097kluwen– zur­ing Rumex con­glom­er­a­tus a TNB❓⋙
171 zwa­nen­bloemButo­mus umbellatusvoed­sel­rijke oeversaTNB1i69❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend