Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 6b
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
969 adder­wor­telPer­si­caria bistortanatte, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
959ruwbeemd­grasPoa triv­i­alisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i57❓⋙
692 beemd­kroonKnau­tia arvensisvochtige, bemeste graslandenzKW1i613❓⋙
140ruweberkBetula pen­dulabossen op droge, zure grondaTNB1i45❓⋙
1244 betonieStachys offic­i­naliskalkrijke zomenzzBE1i68❓⋙
940grotebev­er­nelPimpinella majorvochtige, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
153 bev­ert­jesBriza mediavochtige, bemeste graslandenzKW1i58❓⋙
1218 bit­ter­zoetSolanum dul­ca­maranatte ruigtenaTNB1i69❓⋙
1051groteboterbloemRanun­cu­lus linguavoed­sel­rijke oeversaTNB1i68❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
1056kruipendeboterbloemRanun­cu­lus repensstor­ingsm­i­lieusaTNB1i57❓⋙
1089dauw–braamRubus cae­siusstruwe­lenaTNB1i57❓⋙
187gewonedot­terbloemCaltha palus­tris subsp. palustrisnatte, bemeste graslandenaTNB1i45❓⋙
1037zomer–eikQuer­cus roburdroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i55❓⋙
36zwarteelsAlnus gluti­nosanatte bossenaTNB1i23❓⋙
59groteengel­wor­telAngel­ica archangelicanatte ruigtenaTNB10720.79❓⋙
60gewoneengel­wor­telAngel­ica sylvestrisnatte ruigtenaTNB1i713❓⋙
1351gewoneereprijsVeron­ica chamaedrysvochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
2391 glan­shaver Arrhen­atherum elatius subsp. evochtige, bemeste graslandenaTNBi59❓⋙
1312 goud­haverTrise­tum flavescensvochtige, bemeste graslandenaTNB1i66❓⋙
1029 heel­blaad­jesPuli­caria dysentericastor­ingsm­i­lieusaTNB1i79❓⋙
462 heer­moesEqui­se­tum arvensevoed­sel­rijke ruigtenaTNB1i45❓⋙
386 kam­grasCyno­su­rus cristatusvochtige, bemeste graslandenaGE1i67❓⋙
785grotekat­ten­staartLythrum sali­carianatte ruigtenaTNB1i69❓⋙
532wildekievits­bloemFrit­il­laria meleagrisnatte, bemeste graslandenzzBE1i45❓⋙
546 kleefkruidGal­ium aparinevoed­sel­rijke zomenaTNB1i613❓⋙
490 koningin­nekruidEupa­to­rium cannabinumnatte ruigtenaTNB1i79❓⋙
908 kon­ingsvarenOsmunda regalisnatte bossenaTNB1i68❓⋙
151bos–kort­steelBrachy­podium sylvaticumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i78❓⋙
715veld–lath­yrusLath­yrus pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
665gelelisIris pseuda­corusvoed­sel­rijke oeversaTNB1i57❓⋙
929 melkeppe Peucedanum palus­tre a TNB❓⋙
526 moerasspireaFil­ipen­dula ulmarianatte, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
427 moeras­varenThe­lypteris palustrislaagve­nenzTNB1i79❓⋙
813water–muntMen­tha aquaticavoed­sel­rijke oeversaTNB1i713❓⋙
579geelnagelkruidGeum urbanumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i57❓⋙
205 pinksterbloemCar­damine pratensisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
66gewoonreuk­grasAnthox­an­thum odoratumvochtige, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
933 rietPhrag­mites australisvoed­sel­rijke oeversaTNB1i710❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
763moeras–rolklaverLotus pedun­cu­la­tusnatte, bemeste graslandenaTNB1i68❓⋙
670veld–rusJun­cus acutiflorusnatte, bemeste graslandenaTNB1i79❓⋙
1713bev­er­nel–torkruidOenan­the pimpinelloidesvochtige, bemeste graslandenzzzE10520.67❓⋙
1332kleinevale­ri­aanVale­ri­ana dioicablauw­graslan­denzKW1i45❓⋙
967 veen­wor­telPer­si­caria amphibiastor­ingsm­i­lieusaTNB1i610❓⋙
201bit­tereveld­kersCar­damine amaranatte bossenzTNB1i56❓⋙
2376moeras–wal­stroGal­ium palustrevoed­sel­rijke oeversaTNB1i59❓⋙
821 water­driebladMenyan­thes trifoliatalaagve­nenaGE1i56❓⋙
1216grotewatereppeSium lat­i­foliumvoed­sel­rijke oeversaTNB1i78❓⋙
859slanke waterk­ers Nas­tur­tium microphyllum a TNB❓⋙
1118bos–wilgSalix capreadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i34❓⋙
188haag–windeCon­volvu­lus sepiumnatte ruigtenaTNB1i613❓⋙
631gestreeptewit­bolHol­cus lanatusvochtige, bemeste graslandenaTNB1i59❓⋙
496moeras–wolf­s­melkEuphor­bia palustrisnatte ruigtenzzKW1i56❓⋙
258ijlezeggeCarex remotanatte bossenaTNB1i56❓⋙
249pluim–zeggeCarex pan­ic­u­latavoed­sel­rijke oeversaTNB1i56❓⋙
212moeras–zeggeCarex acu­ti­formisvoed­sel­rijke oeversaTNB1i56❓⋙
1097kluwen– zur­ing Rumex con­glom­er­a­tus a TNB❓⋙
520roodzwenkgrasFes­tuca rubravochtige, bemeste graslandenaTNB1i57❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend