Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 6c
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
959ruwbeemd­grasPoa triv­i­alisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i57❓⋙
1140 bremCytisus sco­par­iusdroge, zure graslandenaTNB1i56❓⋙
912 cran­berryVac­cinium macrocarponnatte hei­denzzTNB3011968❓⋙
157berg–dravikBro­mop­sis erectakalk­graslan­denzzzKW1i57❓⋙
146 dubbel­loofBlech­num spicantbossen op droge, zure grondaGE1i79❓⋙
174 duin­rietCala­m­a­grostis epigejosdroge, neu­trale graslandenaTNB1i68❓⋙
420 kam­varenDry­opteris cristatalaagve­nenzTNB1i79❓⋙
923moeras–kartel­bladPedic­u­laris palustrislaagve­nenzKW1i57❓⋙
772echtekoekoeks­bloemSilene flos-​cuculinatte, bemeste graslandenaTNB1i57❓⋙
151bos–kort­steelBrachy­podium sylvaticumdroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i78❓⋙
55 laven­del­heiAndrom­eda polifolianatte hei­denzKW1i46❓⋙
813water–muntMen­tha aquaticavoed­sel­rijke oeversaTNB1i713❓⋙
471bontepaar­den­staartEqui­se­tum variegatumkalk­mo­erassenzzKW1i68❓⋙
832 pijpen­st­rootjeMolinia caeruleanatte hei­denaTNB1i79❓⋙
1137grotepim­per­nelSan­guisorba officinalisnatte, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
2425zwaard–rusJun­cus ensifoliusvochtige, bemeste graslandenzzE30120.67❓⋙
673zomp–rusJun­cus articulatusstor­ingsm­i­lieusaTNB1i69❓⋙
476 veen­pluisErio­pho­rum angustifoliumnatte hei­denaTNB1i45❓⋙
1124kruip–wilgSalix repenslaagve­nenaTNB1i45❓⋙
632gladdewit­bolHol­cus mollisbossen op droge, zure grondaTNB1i68❓⋙
255vlo–zeggeCarex puli­carisblauw­graslan­denzzBE1i55❓⋙
228ster–zeggeCarex echi­natalaagve­nenaTNB1i56❓⋙
246hazen–zeggeCarex ovalisstor­ingsm­i­lieusaTNB1i56❓⋙
245valsezeggeCarex otrubaestor­ingsm­i­lieusaTNB1i56❓⋙
251pil–zeggeCarex pilulif­eradroge hei­denaTNB1i45❓⋙
213paar­den­haar–zeggeCarex appropin­quatablauw­graslan­denzzzKW1i45❓⋙
24kruipendzene­groenAjuga rep­tansnatte, bemeste graslandenaTNB1i46❓⋙
1006 zil­ver­schoonPoten­tilla anserinastor­ingsm­i­lieusaTNB1i58❓⋙
515reuzen–zwenkgrasFes­tuca giganteadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i613❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend