Planten­li­jst van De Heimanhof

Selec­tiekri­te­ria:

1. Vul een begin­let­ter in voor de fam­i­lie van de plant

de begin­let­ter van de fam­i­lie:

OF

2. Selecteer naar biotoop

Klik om te selecteren. Let op: de rode biotopen hebben een onderverdel­ing, daarop moet ver­vol­gens gek­likt worden.


Gevon­den planten voor biotoop 6d
CodeSoortFam­i­lieWeten­schEcol. groepZeldzaamRode LijstHerkomstIndi­gen­iteitBloeitijd vanBloeitijd totVer­wi­jz­ing FLORON pagina
1071 aalbesRibes rubrumnatte bossenaTNB1i45❓⋙
969 adder­wor­telPer­si­caria bistortanatte, bemeste graslandenzTNB1i69❓⋙
1040scherpeboterbloemRanun­cu­lus acrisvochtige, bemeste graslandenaTNB1i413❓⋙
1898bonte gele dovene­telLami­as­trum gale­ob­dolon subsp. argentatum a ❓⋙
1873japanseduizend­knoopFal­lopia japonicahumeuze ruigtenaTNB2511989❓⋙
1229groteegel­skopSpar­ga­nium erectumvoed­sel­rijke oeversaTNB1i69❓⋙
36zwarteelsAlnus gluti­nosanatte bossenaTNB1i23❓⋙
70 fluitenkruidAnthriscus sylvestrisvoed­sel­rijke zomenaTNB1i56❓⋙
366Haze­laarhavikskruidCory­lus avellanadroge, voed­sel­rijke bossenaTNB1i13❓⋙
582 honds­drafGle­choma hederaceavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
7 kalmoesAcorus cala­musvoed­sel­rijke oeversaTNB2091767❓⋙
1150 knop­biesSchoenus nigri­canskalk­mo­erassenzzBE1i57❓⋙
390 kropaarDactylis glom­er­atavochtige, bemeste graslandenaTNB1i58❓⋙
110 lievevrouwebed­stroGal­ium odoratumkalkrijke bossenaTNB1i56❓⋙
29 look-​zonder-​lookAlliaria peti­o­latavoed­sel­rijke zomenaTNB1i46❓⋙
579geelnagelkruidGeum urbanumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i57❓⋙
578knikkendnagelkruidGeum rivalenatte bossenzzzKW1i56❓⋙
782 pen­ningkruidLysi­machia nummulariastor­ingsm­i­lieusaTNB1i68❓⋙
1114 pijlkruidSagit­taria sagittifoliavoed­sel­rijke oeversaTNB1i69❓⋙
576 robert­skruidGera­nium robertianumvoed­sel­rijke zomenaTNB1i59❓⋙
178 slan­gen­wor­telCalla palus­trisvoed­sel­rijke oeverszTNB1i56❓⋙
1014slankesleutel­bloemPrim­ula elatiordroge, voed­sel­rijke bossenzTNB1i35❓⋙
626 veen­reuk­grasHie­rochloe odoratanatte, bemeste graslandenzKW1i46❓⋙
346 wat­er­aard­beiComarum palus­trelaagve­nenaTNB1i67❓⋙
28grotewater­weeg­breeAlisma plantago-​aquaticavoed­sel­rijke oeversaTNB1i613❓⋙
258ijlezeggeCarex remotanatte bossenaTNB1i56❓⋙
254hoge cyper–zeggeCarex pseudo­cype­rusvoed­sel­rijke oeversaTNB1i56❓⋙
1103bloed–zur­ingRumex san­guineusnatte bossenaTNB1i67❓⋙
1093veld–zur­ingRumex ace­tosavochtige, bemeste graslandenaTNB1i56❓⋙

verk­lar­ing gebruikte codes en afkortingen

biotopen: zie de uit­leg op flora en fauna/​tuin en de bor­den

zeldza­amheid: x=verdwenen, a=algemeen, z=zeldzaam, zz=zeer zeldzaam, zzz= zeer zeer zeldzaam. (Let op; dit geldt over hoe zeldzaam het is in de natuur. De aard­bei is bv in de natuur wel zeldzaam, maar in het alge­meen natu­urlijk hele­maal niet.)

Rode Lijst: TNB=niet bedreigd, GE=gevoelig, KW=kwetsbaar, BE=bedreigd, EB=ernstig bedreigd, E=exoot (na 1900 ver­wilderd of aange­plant)

Herkomst: (o.a.) 1=oorspronkelijk inheems, 100=Europa, 103=Midden-Europa, 105=Zuid-Europa, 108=Zuid– en West-​Europa, 200=Azië, 301=Noord-Amerika

Indi­gen­iteit: i=oorspronkelijk inheems, a=al voor 1500 ingevo­erd (arche­o­fyt), 16=ingeburgerd in de 16de eeuw, 17=ingeburgerd in de 16de eeuw (enz), c=niet-ingeburgerd /​adven­tief, s=aangeplant /​niet verwilderend