Green­Teens

Lid wor­den en Kosten

Om lid te wor­den moet je hier het for­mulier invullen.

Het lid­maatschap van de GreenTeens/​Jeugdnatu­ur­club kost € 25,- per jaar voor het 1e kind en € 15,- per jaar voor het 2e en vol­gende kind. Dit is inclusief de zaden en plan­t­jes van het tuin­pro­gramma. Die krijg je van De Heiman­shof. Voor excur­sies wordt soms een kleine eigen bij­drage gevraagd. Con­tact­per­soon voor de Green­Teens is Marike Bos, email: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. tel: 0646241074

Afspraken bij excursies

Om onze excur­sies zo goed mogelijk te laten ver­lopen hebben we onder­staande afspraken gemaakt.

* We vertrekken op de tijd die staat aangegegeven op de aankondig­ing. Zorg dus dat je op tijd aan­wezig bent.

* Heb je je aangemeld, maar kun je onverwacht toch niet mee met de excur­sie: meld je dan af bij Marike (mobiel num­mer: zie hier­boven)

* Het is de bedoel­ing dat jezelf iets te drinken en een ver­snaper­ing voor onder­weg meeneemt.

* Extra kosten, zoals bijvoor­beeld entreep­ri­jzen van natu­ur­parken of huren van boot­jes, vallen niet onder de con­tribu­tie. Deze kosten betaal jezelf of delen we met elkaar.

* Om het milieu te sparen en voor de sociale con­tacten rij­den we zoveel mogelijk met elkaar mee vanaf De Heiman­shof naar ons excur­sie­doel, zodat we zo min mogelijk auto’s gebruiken. Als je met iemand meer­i­jdt, over­leg dan even met de bestu­ur­der over een eventuele bij­drage aan de brandstofkosten.

Pro­gramma GreenTeens

Geen gebeurtenis­sen gevonden