Jeugdnatu­ur­club

De Jeugdnatu­ur­club van De Heiman­shof bestaat uit:
  1. Stru­inkids, (613 jaar)
  2. Teen­ers, (1118 jaar)

Stru­inkids

vogelkijken

Als Stru­inkid heb je je eigen moes­tu­in­tje waar je elke woens­dag van 14.00 tot 15.30 uur, samen met je vader/​moeder of andere vol­wassen begelei­der in werkt.
Je leert onder pro­fes­sionele begelei­d­ing je eigen groen­ten kweken en die mag je mee naar huis nemen.

Daar­naast gaan we 1 keer per maand met elkaar op natu­urex­cur­sie.
Als je niet wilt tuinieren, kan je dus nog steeds lid wor­den van de Stru­inkids.
Ook kun je tij­dens de open­ingsti­j­den lekker spe­len in de Struintuin.

vlindertje


Lid wor­den en Kosten

Om lid te wor­den moet je hier het for­mulier invullen, maar je kan het for­mulier ook aan Ans vragen.

Het lid­maatschap van de Jeugdnatu­ur­club kost € 25,- per jaar voor het 1e kind en € 15,- per jaar voor het 2e en vol­gende kind. Dit is inclusief de zaden en plan­t­jes van het tuin­pro­gramma. Die krijg je van De Heiman­shof. Voor excur­sies wordt soms een kleine eigen bij­drage gevraagd.
bankenJe lid­maatschap is geldig voor een heel jaar vanaf de dag van inschri­jv­ing. De excur­sies en het tuin­pro­gramma gaan altijd door, het hele jaar rond, want er is altijd wat te doen.
Natu­urlijk is het leuk als je vriend­jes en vriendin­net­jes mee­neemt om een keertje te komen kijken. De 1e keer is gratis en de vol­gende keer moet hij/​zij lid worden.