Tuin­pro­gramma en – afspraken

Hi Stru­inkid,

Leuk dat je mee gaat doen met onze club! We gaan heel leuke din­gen met elkaar doen. Iedere woens­dag­mid­dag werk je in je eigen tuin­tje en leer je hoe je groen­ten kan laten groeien. Je mag je oogst – de opbrengst van je tuin­tje – mee naar huis nemen. We vertellen tips aan elkaar hoe je groen­ten klaar kan maken. Wist je bijvoor­beeld dat je ook koek­jes, soep of fri­et­jes van aar­dap­pel, cour­gette of aard­peren kunt maken? We kijken ook in de grote tuin, in de kas en bij de bijen­stal wat daar voor leuke din­gen gebeuren.

Wij willen ook een paar keer per jaar op pad gaan buiten de tuin, bijvoor­beeld op herten­sa­fari. Als je zelf een mooie excur­sie weet, kun­nen we dat miss­chien organiseren.

Er is ook een Struinkids-​app; Mar­ion kan je daar lid van maken. Ans meldt iedere week op de app wat jul­lie op woens­dag­mid­dag gaan doen.

Veel plezier en succes!

Ans Röling (0620002896)

Mar­ion Wes­t­er­duin en Anne­mieke Willemse

Aan­melden

Als je mee gaat doen met de Stru­inkids moet je je offi­cieel aan­melden via het aan­meld­ings­for­mulier. Na aan­meld­ing maak je de con­tribu­tie over: 25 euro voor het 1e kind en 15 euro voor een vol­gend kind. Het bankreken­ingnum­mer staat ook op de web­site. Daarna ben je een SUPER STRUINKID

Tuin­pro­gramma op woensdag:

14.1514.30 uur Inloop en vrij spelen
14.30 uur Start tuin­les: tuin­tje bek­ijken en wieden
Instruc­tie over:
- zaaien/​planten/​wieden etc
- rondlei­d­ing door te tuin
15.30 uur Samen opruimen van tuingereedschap
15.45 uur Thee/​limonade en verloting
16.00 uur Afwassen en vrij spe­len in de Struintuin

Afspraken:

 • Maak voor je tuin­tje een leuk bord met je naam erop op een stok van min­stens 1 m hoog, anders verd­wi­jnt het onder de groentebladeren!
 • Werk altijd vanaf de paad­jes en ga nooit in je tuin staan! Ook niet in de tuin van iemand anders. Tij­dens de les leer je waarom je dat niet moet doen.
 • Als je een tuin­tje neemt, moet je er iedere week goed voor zor­gen. Kan je een keer niet, geef dat door aan Ans of via de app, of vraag je buurman/​vrouw om je tuin te ver­zor­gen. Als je langer dan drie weken niet bent geweest, kri­j­gen je buren last van ongewen­ste kruiden van jouw tuin. Als dat te erg wordt, kun je je tuin­tje kwijtraken!
 • Help alle­maal met het opruimen van tuin­gereed­schap en het afwassen na de thee/​limonade.
 • Je mag ook regel­matig foto’s maken in je tuintje!
 • Je mag in je eigen tuin werken als de heem­tuin open is; dus ook op een andere dag dan de woensdag.
 • In de loop van het seizoen gaan we ook koken voor elkaar, en gerechten laten proeven. In sep­tem­ber houden we een groot Oogst­feest waar­voor je je oud­ers, broertjes/​zusjes, opa/​oma etc mag uitnodigen!
 • In de natuur gebeurt heel veel: in de tuin­t­jes proberen aller­lei planten en dieren mee te eten van wat wij ver­bouwen. Hoeveel mogen andere mee eten? Dat is wel eens een vraag en wat doen we eraan. Dat leer je allemaal.
 • Ook zijn er elke week nieuwe planten en dieren die zich melden. Als je daarop gaat let­ten wordt elke wan­del­ing leuker!

Coro­na­maa­trege­len

 • Neem je eigen beker met drinken mee als je denkt dat je dorst krijgt.
 • Ga thuis naar het toi­let. Alleen in uiter­ste nood is een toi­let beschik­baar. Bij toi­let­be­zoek: voor en na han­den wassen en wc-​bril met nat doekje afnemen.
 • Neem eigen hand­schoe­nen mee en houd die aan in de tijd dat je op De Heiman­shof bent.
 • Oud­ers: breng je kind op tijd. We starten om 14.30 uur en eindi­gen uiter­lijk 16.00 uur. Op Wieger Bruin­laan nr 7 kun je met de auto het ter­rein op om je kind af te zetten. Er is ook een fietsenstalling.
 • Je mag niet zon­der Ans of Mar­ion door de tuin gaan dwalen. Blijf bij de groep in de Struintuin.

Een glob­ale jaarplanning

Het is belan­grijk om vooraf goed te bedenken wat je in je tuin­tje wilt zetten en hoeveel ruimte die gewassen innemen. Daarom geven we hier alvast een globaal idee van het jaarprogramma.

Maart/​april tuin­bo­nen 2 rijen en peulen langs het hek, aar­dap­pels, uien, sla, rucola, bieten, wortels
Mei peterselie, oer­bi­eten, selderij, cour­gettes en pom­poe­nen op de composthopen
Juni tuin­bo­nen oog­sten en sperziebo­nen en spekbo­nen zaaien, pastinaak,
Juli aar­dap­pels oog­sten en 2e ronde sla, rucola, radijs, zaaien boerenkool, spruit, win­ter­prei, winterbloemkool
Aug/​dec Daarna vooral oogsten
Sep­tem­ber Oogst­feest op De Heimanshof

En natu­urlijk is er ook ruimte om eigen soorten uit te proberen. Ieder kind mag 1 groente zelf kiezen om te zaaien/​poten.