open­ingsti­j­den

De tuin (waaron­der de Stru­in­tuin) is geopend:

  • Op de werkda­gen dins­dag tot en met vri­jdag van 09.0017.00 uur

  • Van 22 april tot 1 okt is de tuin ook op zater­dag en zondag open van 13.0017.00 uur

  • Elke 3e zater­dag van de maand van 13.0016.00 uur. Het is dan werkza­ter­dag voor vri­jwilligers, bezoek­ers zijn ook welkom.

  • Als er een lez­ing is zondag van 14.0017.00 uur

Avon­dopen­stelling:

Op 111825 aug is de tuin ook ‘s avonds open tot 21:00 uur.

Bij­zon­dere maa­trege­len van­wege corona:

De over­heid stelt als voor­waarde dat bezoek­ers moeten reg­istr­eren. Er ligt een gas­ten­boek bij de ingang op num­mer 1. Schrijf daar je naam en tele­foon­num­mer in.

Spe­ciale openingstijden:

Bek­ijk de agenda voor andere activiteiten waar­voor we de tuin openen.