open­ingsti­j­den

De Heiman­shof is door de week geopend voor bezoekers

Med­edel­ing: van­wege de Corona-​lockdown is de tuin momenteel gesloten.

De tuin (waaron­der de Stru­in­tuin) is geopend:

  • Op de werkda­gen dins­dag tot en met vri­jdag van 09.0017.00 uur

  • Van 15 april tot 1 okt is de tuin ook op zater­dag en zondag open van 13.0017.00 uur

  • Elke 3e zater­dag van de maand van 13.0016.00 uur

  • Als er een lez­ing is zondag van 14.0017.00 uur

Spe­ciale openingstijden

Bek­ijk de agenda voor andere activiteiten waar­voor we de tuin openen.